energie

Circulaire oplossingen

IPKW werkt volop aan het verduurzamen van de energiestromen op het park. Dat doen we samen met Veolia, wereldleider op het gebied van geoptimaliseerde inzet van grond- en brandstoffen. We onderzoeken circulaire energieoplossingen en het gebruik van lokale grond- en brandstoffen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van reststromen om energie mee op te wekken, of het inzetten van reststromen van het ene bedrijf als grondstof voor het andere bedrijf op IPKW.

Lees meer

duurzame elektriciteit

Op IPKW liggen momenteel 24.000 zonnepanelen die 6,7 miljoen kWh per jaar opwekken. Dat staat gelijk aan het energiegebruik van ruim 2.200 huishoudens. Bovendien levert een windturbine elektriciteit aan IPKW, als onderdeel van Windpark Koningspleij. Daarmee zorgen we voor de opwek van zo’n 8,5 miljoen kWh per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 2.750 huishoudens.

duurzame warmte

Op IPKW staat een biowarmteinstallatie. Als input gebruiken we schoon hout dat wordt gewonnen uit duurzaam bos- en parkbeheer (snoeiafval en resthout), binnen een straal van 100 km. Wij zien biomassa als transitiebrandstof, die met name geschikt is voor het opwekken van (proces)warmte, waar nog maar weinig CO2-arme alternatieven voor zijn. Daarnaast werken we aan terugwinning van warmte uit koelingsinstallaties en aan een aantakking op het warmtenet.

meer over energie


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313