Elektrische auto kan verzwaring stroomnet voorkomen

20-02-2020
Als auto’s slim gebruikt worden om duurzame energie op te slaan, is er nauwelijks verzwaring van het elektriciteitsnet nodig en kunnen we grootschalig duurzame energie-opwekking gebruiken. Dat is de conclusie van een driejarig Europees onderzoek van GreenFlux, een bedrijf dat slimme laadsoftware maakt.

Het project laat zien dat elektrische auto’s kunnen helpen om de kosten van de energietransitie beperkt te houden. Als auto’s overproductie door zon, wind en andere duurzame energiebronnen op kunnen vangen zijn er minder dikke kabels nodig om al die energie op het elektriciteitsnet te zetten. Bovendien kan er met een netwerk van autobatterijen beter om worden gegaan met het feit dat de wind niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt.

Goedkope stroom voor de auto
Het systeem gaat uit van slim laden: met algoritmen bepalen wat het optimale moment is om een autobatterij vol te laden. “Maar er zijn een heleboel ‘optimale’ momenten met verschillende motivaties”, vertelt Lennart Verheijen, manager innovatie bij GreenFlux. “Is de stroom goedkoop? Komt het de eigenaar nu het best uit? Is er te veel elektriciteit op het net?” GreenFlux ontwikkelde in de proef een algoritme dat al die motivaties meeneemt in de berekening van het perfecte laadmoment.
Dat kan bedrijven én landen een hoop geld schelen. “Bij een kantoorgebouw in Londen installeren de eigenaren 700 laadpalen. Als al die palen tegelijk aan zouden staan, zou dat miljoenen kosten. Er zijn nieuwe transformatoren nodig en zwaardere elektriciteitskabels. Door slimme software heeft je netwerk veel minder capaciteit nodig en zijn die investeringen niet nodig.”

Netverzwaring voorkomen
Hetzelfde geldt op grotere schaal. Netbeheerders in Nederland waarschuwen al langer voor de overbelasting van het stroomnet. Ons systeem is niet gebouwd op de grote hoeveelheden stroom die nu van allerlei zonneparken en windboerderijen komen. Alliander presenteerde gisteren zijn jaarcijfers en kwam met een waarschuwing. “[De energietransitie] vraagt op veel plekken om minstens een verdubbeling van de capaciteit van de elektriciteitsnetten”, zei Alliander-CEO Ingrid Thijssen in een persbericht.
“Als het laadproces van elektrische auto’s ongestuurd blijft, levert dit de komende jaren een nog veel groter probleem dan wat we nu zien bij zon en wind. Waar zon en wind echter moeilijk te beïnvloeden zijn, is het laden van elektrische auto’s echter heel goed te sturen. Hierdoor kun je landelijk zo’n 95 procent van de netverzwaring die nodig zou zijn om alle auto’s van stroom te voorzien, voorkomen”, denkt Verheijen.

Financieel lokkertje
Dat vraagt wel om een goede toepassing van de software, genoeg laadpalen én verandering van de wet. “Technisch kunnen we het al, maar netbeheerders mogen nu geen stimulansen geven om het net te ontzien. Dat zorgt ervoor dat de businesscase niet altijd rondkomt. Als er wél een financieel lokkertje komt om netverzwaring te voorkomen, wordt het nog interessanter om auto’s te gebruiken om overschotten op het net te voorkomen.”

Het ontwikkelde systeem gebruikt geen bidirectionele batterijen, die zowel kunnen op- als ontladen. Zulke auto’s kunnen helpen om stroom aan het net te leveren als de vraag op het netwerk groter is dan het aanbod. “Maar dat is een duurdere oplossing dan ladende auto’s tijdelijk pauzeren”, denkt Verheijen. “Het netto effect van terug leveren vanuit volle accu’s of het pauzeren van ladende accu’s is exact hetzelfde. Bij het ontladen en daarna weer opladen van accu’s gaat echter relatief veel energie verloren aan conversieverliezen en die energie is natuurlijk niet gratis. Die kosten heb je bij het pauzeren van lopende laadsessies niet.”

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313