Innovation Lab voor energietransitie in Arnhem roept op om deel te nemen

30-06-2020
IPKW, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gemeente Arnhem en provincie Gelderland slaan handen ineen met Connectr Energy Innovation.

Het Innovation Lab is de naam van de nieuwe plek op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem waar studenten, onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers in de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen met elkaar verbindingen leggen om ideeën en innovaties in de duurzame energiesector een forse duw te geven. Maandag 29 juni was de online aftrap en nodigden Jan van Dellen (wethouder gemeente Arnhem), Yvonne de Haan (vicevoorzitter College van Bestuur HAN), Kevin Rijke (directeur IPKW), Christianne van der Wal (gedeputeerde Provincie Gelderland) en Sigrid Helbig (directeur The Economic Board Arnhem Nijmegen Wageningen) bedrijven en instellingen uit om deel te gaan nemen.

De online kennismaking bestond uit een toelichting op de plannen en uit de uitnodiging aan ondernemers, onderzoekers en studenten om zich te gaan vestigen en onderdeel te worden van een meerjaren-innovatie programma op de onderwerpen waar Arnhem en Gelderland al sterk in zijn: waterstof- en brandstofceltechnologie, slimme energienetten  en schone mobiliteit.

‘Energieproject’ reikt verder dan Arnhem en de regio

De reden waarom gemeente Arnhem investeert in dit initiatief is volgens wethouder Jan van Dellen omdat het versnelling brengt “en dat is nodig, want we hebben niet zoveel tijd”. Het gaat om de opleiding en het behoud van energietalent, om versnelling van de energietransitie  én  om nieuwe banen. “We brengen hier  mbo en hbo en universitaire opleiding en onderzoek op één plek bij elkaar,  mét  alle partijen die een product van idee tot toepassing in praktijk kunnen brengen.  En dan niet alleen in Arnhem of in de regio, maar ook in het buitenland , zodat het ook daar bijdraagt aan de energietransitie”.  Dat past bij de ambities van Arnhem. “Maar het gaat dus veel verder dan Arnhem en gaat ook verder dan de regio:  we kunnen hiermee Nederland internationaal op de kaart zetten”

Kevin Rijke, directeur van Industriepark Kleefse Waard (IPKW), vult aan: “IPKW is al de plek in de regio en Nederland waar innovaties op het gebied van energie plaatsvinden, onder andere in het Mobility Innovation Center en HAN Waterstoflab. Met Connectr kunnen we een schaalsprong maken in de zichtbaarheid, omvang en impact van het energycluster, ook op Europees niveau.”

Voor bedrijven toegang tot kennis, menselijk kapitaal en netwerk

Sigrid Helbig, directeur The Economic Board Arnhem Nijmegen Wageningen, lichtte toe waarom het voor bedrijven een must is om in te stappen: “Als bedrijf actief op waterstof- en brandstofceltechnologie en technologie voor slimme energienetten en aandrijfsystemen voor schone mobiliteit wil je toegang tot kennis, je wilt kunnen proefdraaien binnen de wet- en regelgeving, kunnen doorgroeien, toegang hebben tot human capital en ondernemingskapitaal en dan is Connectr dé landingsplaats in de regio, nee in Nederland en met de ambitie die we hebben in een aantal jaren van Europa.”

Innovatie als oplossing voor maatschappelijke opgaven

Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor Economie en Innovatie, staat achter de ambitie van Connectr. “De bestaande Energiecampus verbindt het onderwijs met het bedrijfsleven en werkt aan innovatieve oplossingen voor energievraagstukken. De ambitie van Connectr is om hier verder aan bij te dragen. Het helpt bedrijven om geld te verdienen aan de oplossingen, die we nodig hebben en zorgt voor banen. En door de combinatie met onze kennisinstellingen helpt het ook bij het opleiden van personeel op mbo, hbo en universitair niveau. Daarom steunen we deze ambitie van harte.”

De werknemers van de toekomst

Vanuit Hogeschool Arnhem Nijmegen, mede initiatiefnemer van Connectr benadrukte Yvonne de Haan, vicevoorzitter College van Bestuur HAN, nog eens het belang van onderwijs en arbeidsmarkt: In Deze regio, maar in heel Nederland zijn heel veel mensen nodig die meewerken aan de energietransitie en aan schone mobiliteit. Die leiden we hier op, de werknemers van de toekomst. “

Eerste gebruikers

Ten slotte kwamen enkele eerste gebruikers van het Innovation Lab aan het woord. Zij vertelden ieder vanuit hun eigen achtergrond waarom zij zijn ingestapt in dit nieuwe initiatief. Aan het woord kwamen docent op het lectoraat Meet- en Regeltechniek Jan Geurts van Kessel, student van de HAN Thijs Mulder, directeur KEMA Labs en professor TU Delft Peter Vaessen en de  CEO van Hymatters Jerom Janssen. Belangrijke redenen om in te stappen voor hen waren dat je als bedrijf kunt bijdragen of gebruik kunt maken van gedeelde onderzoeks- en testapparatuur (voorbeeld KEMA). Maar je kunt ook een innovatie- of onderzoeksvraag inbrengen (onderzoekers en studenten) of je aanmelden om een deel van de ruimte te huren voor periodiek projectoverleg of andere bedrijfsactiviteiten.

Deelname is open

Bedrijven, onderwijsinstellingen en studenten, advies- of onderzoeksbureaus of andere partijen betrokken bij de energietransitie die geïnteresseerd zijn in de samenwerking op Connectr kunnen contact opnemen via info@connectr.nu en meer informatie vinden op de website connectr.nu.

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313