RIFT schrijft geschiedenis met ijzerbrandstoftechnologie

foto: Kros Media

Medio 2022 startte RIFT met het testen van haar Iron Fuel Technology™ (ijzerbrandstoftechnologie). De eerste set-up werd op het Energy Demo Field (Shared Facility Connectr), dat IPKW faciliteert, in gebruik genomen. En nu heeft de startup een wereldwijde primeur. Met succes zijn er met de Iron Fuel Technology™ 500 huishoudens verwarmd zonder de uitstoot van CO²!

RIFT biedt een CO²-neutraal alternatief aan energie-intensieve industrieën waar de andere alternatieven niet toe te passen zijn. “Dit is een ongelooflijke mijlpaal. Met RIFT willen we vanaf 2050 de CO²-uitstoot met 1 Gigaton per jaar reduceren, wat ongeveer overeenkomt met zeven keer wat Nederland nu op jaarbasis uitstoot. Met dit succes zetten we echt een stap in de goede richting”, aldus CEO Mark Verhagen

Medio 2022 start RIFT met de eerste tests, als de allereerste installaties in hun soort in gebruik worden genomen. De eerste Iron Fuel Production set-up wordt in gebruik genomen op het Energy Demo Field op IPKW, en de eerste Iron Fuel Boiler installatie van 1MW wordt aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk in Helmond. Op 19 augustus 2022 worden de 500 huishoudens in Helmond voor het eerst verwarmd door de Iron Fuel Technology™, zonder enige uitstoot van CO². De roest, het enige restproduct van dat proces, wordt vervolgens in de productieopstelling succesvol omgezet in ijzerpoeder. De tests worden voortgezet tot begin 2023, opgeteld tot een totaal van 40 uur, en voorkomen de uitstoot van 5 ton CO² en 66% aan stikstofemissies.

De meest cruciale beginselen van de Iron Fuel Technology™ zijn daarmee succesvol en reproduceerbaar bewezen in een industriële omgeving. Dat betekent dat keer op een keer een stabiele vlam gecreëerd kon worden, met minimale uitstoot van CO² en stikstof. En ook in de omzetting van roest naar ijzerpoeder kon de productkwaliteit gewaarborgd worden. De eerste van drie ontwikkelingsfasen richting commerciële implementatie is daarmee afgerond. Frank Soons, Innovation Manager van Ennatuurlijk: “Normaal gesproken duurt het tot 2,5 jaar om een project als deze van de grond te krijgen. W e staan echt versteld van de daadkracht die RIFT heeft getoond, en natuurlijk ook en vooral van de positieve resultaten”. CEO Mark Verhagen vult aan: “We begonnen met onze eigen zelfontwikkelde designs en een gigantische lijst van zaken die we moeten gaan bewijzen. Dat we nu kunnen zeggen dat het is gelukt, maakt me enorm trots. Niet in de laatste plaats op ons team en de partners met wie we dit hebben gedaan”.

De volgende stap voor RIFT
Met de succesvolle afronding van deze eerste fase is RIFT een stap dichter bij het op de markt brengen van de technologie. In de volgende fase zal RIFT de tweede generatie van zijn systemen bouwen en testen, waarbij gefocust wordt op massa-terugwinning, energie-efficiëntie en circulariteit.
De startup heeft inmiddels al zo’n € 11 miljoen aan financiering binnengehaald voor de volgende ontwikkelingsfase, op basis van behaalde resultaten. Een van de meest in het oog springende namen in het rijtje financiers is die van Breakthrough Energy Fellows, opgericht door Bill Gates, die “de volgende generatie innovators ondersteunt sneller en slimmer te werken dan ooit”.
CEO Mark Verhagen: “Met onze partners hebben we het onmogelijke mogelijk gemaakt en dat maakt ons ongelooflijk trots. Hoewel de volgende stappen niet vanzelf zullen gaan, hebben we door dit succes écht geloof dat we ons doel kunnen bereiken om vanaf 2050 de CO²-uitstoot jaarlijks met 1 Gigaton te reduceren.”

Een oplossing voor de energie-intensieve industrie
De Iron Fuel Technology™ stelt energie-intensieve industrieën in staat hun warmteafhankelijke processen CO²-vrij te maken. Het gebruik van warmte, nu gegenereerd door fossiele brandstoffen te verbranden, is wat deze industrieën gezamenlijk verantwoordelijk maakt voor 40 tot 52% van de wereldwijde CO²-uitstoot. De afhankelijkheid van een net-aansluiting van de twee huidige en belangrijkste alternatieven, elektrificatie en waterstof, maakt dat deze in 80% van de gevallen geen optie zijn voor deze industrieën. De aansluitingen zijn er simpelweg niet, en lijken er ook in de toekomst niet te komen. Aangezien de Iron Fuel Technology™ niet afhankelijk is van een dergelijke aansluiting, biedt het een oplossing aan deze industrieën in hun verduurzamingsopgave. Kort gezegd werkt de technologie door ijzer in een gecontroleerde omgeving te laten roesten en ontroesten. In een ketelinstallatie wordt de ijzerbrandstof (ijzerpoeder) verbrand, waarbij een enorme hoeveelheid energie vrijkomt, zonder uitstoot van CO² en met de laagste stikstof-emissies van alle brandstoffen. De roest, het enige restproduct van dit proces, wordt gemakkelijk getransporteerd naar een systeem voor de productie van ijzerbrandstof, waar het wordt ontroest met behulp van waterstof.

De achtergrond en geschiedenis van RIFT
Het idee om ijzer als brandstof te gebruiken is niet nieuw, maar vanwege de brede acceptatie van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt er geen stimulans gevoeld het verder te ontwikkelen. Het concept komt dan ook in 2015 pas echt van de grond als Prof. Philip de Goey een onderzoeksprogramma start aan de Technische Universiteit Eindhoven met drie van zijn studenten. Vanuit daar wordt studententeam SOLID opgericht, terwijl prof. De Goey tegelijkertijd het academisch onderzoek versterkt. Hij richt daarnaast innovatiecentrum Metalot op, de eerste community van bedrijven van waaruit het eerste 100 KW-systeem werd gedemonstreerd bij Swinkels Family Brewers. De TU/e en Metalot werken momenteel aan het versterken van de community en het ecosysteem, en verkennen alle partijen mogelijke samenwerkingen in volgende projecten. Prof. Philip de Goey: “Dit laat eens te meer zien dat de wereld kritische denkers en vernieuwers nodig heeft, en dat de academische wereld de plek is waar dat kan ontstaan en gekoesterd kan worden. Ik ben trots dat ik kan zeggen deel uit te maken van de ongelooflijke reis die ijzerbrandstof tot nu toe heeft gemaakt”.
RIFT is een spin-off van studententeam SOLID van de Technische Universiteit Eindhoven, en is opgericht door ex-SOLID leden Mark Verhagen, Lex Scheepers en Vincent Seijger. Met RIFT willen ze de Iron Fuel Technology™ commercialiseren, waarbij ze zich richten op de potentiële behoeften en eisen van klanten. Om hun commerciële visie te bereiken, stelden zij een ontwikkelingsplan op van drie stappen, waarbij de eerste stap gefinancierd werd door henzelf, de RVO Vroege Fase Financiering, Rabobank Innovatielening en verschillende partnerbijdragen. Nu de eerste stap succesvol is afgerond, richt RIFT zich op het bouwen van nieuwe systemen om de technologie verder te bewijzen en het team komend jaar uit te breiden van 30 FTE naar 40 FTE. Daartoe hebben ze al 11 miljoen euro aan financiering binnengehaald.

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313