SemperPower: Leiderschap in duurzame energiemarkt en batterijtechnologie

IPKW-er SemperPower, opgericht in 2020, gelooft dat opslag essentieel is om de energietransitie te versnellen. Daarom zijn zij met operationeel 140 MWh in het veld momenteel de grootste creator of capacity in de Nederlandse markt.

SemperPower is voortgekomen uit de visie van oprichter en CEO Dennis Schiricke, die een toekomstig tekort aan liquiditeit in het elektriciteitsnet voorzag. Om deze visie te verwezenlijken, heeft hij een team van gespecialiseerde professionals om zich heen verzameld. Dit toegewijde team zet zich in voor het bevorderen van de energietransitie door middel van slimme oplossingen, variërend van volumecontracten tot energieopslagprojecten. Met hun doelgerichte aanpak hebben ze een reputatie opgebouwd als betrouwbare en meedenkende samenwerkingspartner. “Met SemperPower zijn we in staat Nederland te helpen aan assets voor grootschalige energieopslag. Eindelijk kan wind- & zonne-energie worden opgeslagen. Hierdoor komt er meer duurzame energie op het net, wordt de ecologische voetafdruk kleiner en helpen we Nederland met het versnellen van de duurzame energietransitie”, aldus Dennis Schiricke, CEO SemperPower.

Dennis Schiricke, CEO SemperPower


SemperPower heeft in december 2023 de grootste batterij van Nederland in bedrijf genomen. Dit is een grote stap. Met een vermogen van 30 megawatt en een opslagcapaciteit van 68 MWh, vormt batterij Pollux een integraal onderdeel van de energiehub van Vlissingen-Oost, waardoor de integratie van wind- en zonne-energie versnelt.

Pollux, het derde grootschalige energieopslagproject van SemperPower, illustreert hun innovatieve benadering van duurzame energie. Als een voorbeeld van een battery energy storage system (BESS) slaat Pollux duurzame energie op tijdens overvloedige periodes en levert deze vrij wanneer de marktvraag hoog is.  Procurement and construction director Floris Heijckmann: “Met Pollux hebben we een stevig fundament gecreëerd voor de bouw van nog meer en nog grotere batterij-energieopslagprojecten. De ervaringen uit deze drie projecten maken dat we met veel vertrouwen kijken naar de rol die SemperPower ook in de toekomst in de energietransitie zal vervullen.”

SemperPower werkt tijdens de ontwikkeling van deze energieopslagprojecten nauw samen met vooraanstaande partners zoals Rolls-Royce en Alfen. Rolls-Royce leverde een cruciale bijdrage aan het succesvol lanceren van de eerdere Castor-batterij, terwijl Alfen de essentiële leverancier was bij de release van de Pollux-batterij. Dennis Schiricke benadrukt het vitale belang van samenwerking met leveranciers, afnemers en financiers voor het succes van deze projecten, en stelt: “Zonder een dergelijke samenwerking zou Pollux nooit gerealiseerd zijn.”

Ook op Industriepark Kleefse Waard zijn we blij met SemperPower. Kevin Rijke, directeur: “De betrokkenheid bij Connectr op Industriepark Kleefse Waard draagt bij aan regionale samenwerking en kennisdeling. Bij het verduurzamen van het energienet op ons park is SemperPower één van de partijen die advies geeft.”

SemperPower heeft een pijplijn van 1,4 gigawatt aan veelbelovende toekomstige projecten. Met vol vertrouwen kijkt de organisatie vooruit, gedreven door een heldere visie op een duurzame en geïntegreerde energiemarkt.

SemperPower team
Batterij Pollux
Batterij Pollux

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313