IPKW’er Elestor start samenwerking met toonaangevende Europese partners voor ontwikkeling van membraanloze HBr flow batterij

07-05-2020
Nieuw Europees samenwerkingsverband voor innovatieve membraanloze Redox Flow Batterijen

De EU heeft €4 miljoen toegekend aan het MELODY consortium om goedkope, innovatieve batterijen te ontwikkelen voor de grootschalige opslag van energie, als onderdeel van het Horizon 2020 programma ‘Advanced Redox Flow Batteries for stationary energy storage’. Het MELODY consortium bestaat uit MKB ondernemingen (IPKW’er Elestor, PV3 Technologies, Vertech), industriële partners (Shell) en gerenommeerde universiteiten (Technische Universiteit Delft, Technion, University of Exeter, ETH Zurich), met een coördinerende rol voor Hezelburcht.

Het samenwerkingsverband is in januari 2020 van start gegaan en heeft een looptijd van 4 jaar, resulterend in een pilot die de praktische toepassing van de technologie demonstreert, waarbij iedere partner de benodigde kennis en kunde inbrengt om het project te volbrengen.

Het wereldwijde energie systeem is in een revolutie. De sterk toenemende hoeveelheden energie, opgewekt door intermitterende bronnen, hebben duidelijk gemaakt dat er een wereldwijde behoefte is aan efficiënte en economisch verantwoorde vormen van energieopslag. De vraag naar hernieuwbare energie, zoals wind en zon, op wereldwijde schaal biedt enorme mogelijkheden voor die bedrijven en landen die de innovatiekracht hebben om nieuwe opslagtechnologieën te ontwikkelen. Het MELODY consortium heeft zich tot doel gesteld om een redox flow batterij te ontwikkelen waarmee de opslagkosten sterk gereduceerd worden, teneinde opslag op grote en wereldwijde schaal mogelijk te maken.

Economisch haalbare en duurzame redox-flow batterij
De massale markt introductie van redox flow batterijen is tot op heden belemmerd geweest door een aantal factoren – materiaal kosten, een beperkte katalysator levensduur, membraan kosten, hoge systeem complexiteit en veiligheidsaspecten. Er is daardoor grote behoefte ontstaan aan de ontwikkeling van een economisch haalbare en duurzame redox-flow batterij (RFB). Om genoemde belemmeringen weg te nemen, volgt MELODY een unieke ‘triple cost reduction’ strategie:

– Een membraanloos flow batterij concept;

– Het gebruik van de overvloedig beschikbare stoffen waterstof en broom;

– Een sterk vereenvoudigd systeem ontwerp.

Volgens Projectleider, Dr David Vermaas van Delft University of Technology:

“We zien een enorme toename in de behoefte aan energie-opslag, echter, veel van de bestaande batterij technologieën blijven duur en zijn afhankelijk van schaarse materalen. Het MELODY project introduceert grote innovaties op het gebied van Redox Flow Batterijen, waarbij het membraanloze concept voor de veelbelovende H2-Br2 chemie wordt toegepast, waarmee zowel de kosten als de afhankelijkheid van schaarse materialen sterk worden gereduceerd. Het project biedt een uitgelezen mogelijkheid voor EU universiteiten en ondernemingen om de transitie naar een CO2-vrije omgeving aan te jagen, en op die manier enorme nieuwe markten te bedienen, waarbij ook veel nieuwe banen zullen worden gecreëerd.”

Bron: elestor.nl

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313