human capital

Sociaal ondernemen is duurzaam ondernemen

Door oog te hebben voor het welzijn van mensen, zorgen we voor een werkplek waar je blij van wordt en waar je energie van krijgt. IPKW is een community waar samenwerken, betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol spelen. Waar ontmoetingen worden aangemoedigd en gefaciliteerd, bijvoorbeeld via evenementen, sport en het parkrestaurant. En waar het prettig werken is, in sfeervolle gebouwen met veel ruimte en (noorder)licht.

Lees meer

inclusieve maatschappij

Wij geloven in een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Als plek waar groei van mensen en bedrijven centraal staat, hebben we daar een verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie in. We kiezen dan ook actief positie om mensen met een arbeidsbeperking een plek te bieden op het park. Dat doen we zowel binnen onze eigen organisatie als vanuit onze rol als parkbeheerder: we betrekken zelf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en we moedigen onze huurders aan dat te doen. Door het leggen van verbindingen én door sociaal ondernemen, vergroten we de duurzaamheid van het park in brede zin.

ontmoeting en kennisdeling

Ontmoeting en kennisdeling staan op IPKW centraal. Daarom faciliteren en organiseren we met grote regelmaat evenementen en bijeenkomsten op het park. Daarnaast versterken we de community door het aanbieden van een breed scala aan faciliteiten, zoals het parkrestaurant en gratis bootcamp voor alle IPKW’ers. En door het park in te richten als prettige plek om te zijn, met veel groen en volop ruimte om tijdens de pauze even buiten te zitten of te wandelen.

onderwijs en bedrijfsleven

Wij zien onderwijs en bedrijfsleven als twee werelden die elkaar versterken, en die groeien als ze elkaar ontmoeten. We werken dan ook actief aan het verbinden van deze werelden. Op het park zijn verschillende plekken ingericht waar studenten werken aan innovatieve projecten en aan vraagstukken van bedrijven. In het Powerlab ligt de focus op energie in de gebouwde omgeving. In het Mobility Innovation Center staat schone mobiliteit centraal. En in het waterstoflab is een eigen test- en ontwikkelomgeving voor waterstofsystemen gerealiseerd.

hybride leeromgeving

Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en met steun van provincie Gelderland werken we aan een hybride leeromgeving waarin HAN-studenten samen met bedrijven en lectoraten binnen hun reguliere curriculum werken aan energieprojecten. Studenten maken kennis met de nieuwste technologieën en actuele vraagstukken. The O-Zone brengt studenten vroeg in hun opleiding in contact met bedrijven en leert ze samenwerken in een projectomgeving. Daarmee is dit project een antwoord op het tekort aan goed toegeruste energieprofessionals.

meer over human capital


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313