Arnhem mag vier windturbines Koningspleij bouwen

02-04-2020
Windpark Koningspleij mag worden gebouwd. Met de uitspraak van de Raad van State van woensdag 1 april 2020 zijn het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de watervergunning onherroepelijk geworden. De initiatiefnemers van het windpark zorgen ervoor dat het geluidsniveau bij twee woningen aan de Veerweg niet hoger wordt dan is vastgelegd in het maatwerkvoorschrift van de gemeente Arnhem.

Drie van de vier windturbines op de Koningspleij zullen worden gebouwd met geld van de Arnhemmers zelf. Initiatiefnemer Rijn en IJssel Energie Cooöperatie (RIJEC) verkoopt aandelen waarmee ze de turbines kunnen bekostigen. De vierde windturbine op het windpark komt voor rekening van Industriepark Kleefse Waard.

Maatwerkvoorschrift
Op 1 april deed de Raad van State (RvS) uitspraak over de beroepen tegen het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en watervergunning van het windpark. De RvS oordeelt dat het bestemmingsplan onvoldoende aantoont dat twee woningen aan de Veerweg bedrijfswoningen van het windpark zijn. Daarom wordt gebruik gemaakt van het zogeheten maatwerkvoorschrift dat de gemeente Arnhem eerder voor de twee woningen heeft vastgesteld. In dit maatwerkvoorschrift zijn maximale geluidsniveaus opgenomen die vanwege de windmolens bij de twee woningen mogen ontstaan. Door daaraan te voldoen, kan het windpark toch worden gebouwd. Lees hier de volledige uitspraak van de RvS.

De motivering van de bedrijfswoningen was het enige punt in het plan voor Windpark Koningspleij waar de RvS nog moeite mee had. De andere beroepsgronden die waren ingediend tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van het windpark waren in de uitspraak van 13 januari 2019 ongegrond verklaard door de RvS.

Groene stroom vanaf 2021
Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de watervergunning voor het windpark zijn nu onherroepelijk. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. De initiatiefnemers van het windpark gaan nu aan de slag met de verdere voorbereidingen voor de bouw. Het doel is dat de vier windmolens in de loop van 2021 langs de Pleijroute in Arnhem staan en groene, lokaal opgewekte elektriciteit produceren.

Burgerwindpark
Windpark Koningspleij is een participatief windpark. Dat wil zeggen dat de bewoners van Arnhem en omgeving mede-eigenaar kunnen worden van een stukje van de molens. Hierover zal in de looptijd van 20 jaar een verwacht rendement van 6% worden uitgekeerd. Nu het duidelijk is dat het windpark gebouwd mag worden, zorgen we er ook voor dat er een omgevingsfonds zal worden ingesteld. Uit dit fonds kunnen (duurzame) projecten in de directe omgeving van het windpark worden gerealiseerd. Bewoners die zitting hebben in de omgevingsraad gaan hierover beslissen.

Het windpark heeft sinds 2017 al meer dan 570 voorinschrijvers geworven en vanaf 2 april staat de definitieve inschrijving open voor alle bewoners in de regio.

Informatie over Windpark Koningspleij
Windpark Koningspleij is een initiatief van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Prowind en Pure Energie.
De vier windmolens gaan samen naar verwachting 34 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. Dat is evenveel als ruim 11.000 huishoudens verbruiken (bij 3000 kWh per huishouden).

Een andere vergelijking: in 2018 werd in de gemeente Arnhem 649 miljoen kWh elektriciteit verbruikt. Met 34 miljoen kWh dekken de vier windmolens ruim 5 procent van dit totale elektriciteitsverbruik. De vier windmolens krijgen een ashoogte van minimaal 98 meter en maximaal 120 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 en maximaal 120 meter. De tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als deze recht overeind staat – wordt minimaal 148 meter en maximaal 180 meter.

Bron: windparkkoningspleij.nl

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313