mobiliteit

Duurzaam in beweging

Het thema mobiliteit is volop in beweging en het verduurzamen
ervan heeft veel potentie – mobiliteit is verantwoordelijk voor
maar liefst een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Er
wordt op IPKW dan ook al jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling van
onder andere elektrische auto’s en waterstofoplossingen.

Lees meer

elektrische voertuigen

Op de laadpleinen op IPKW kunnen maar liefst 84 elektrische auto´s tegelijkertijd hun accu opladen. Door deze pleinen en andere laadpunten een centrale plek te geven op het park, maken we duurzame mobiliteit belangrijk. Ook onze collega’s van de Technische Dienst en het parkmanagement rijden uiteraard elektrisch.

waterstof

Met een waterstoftankstation, de waterstofbus, waterstofauto´s in de regio en onze partners HyGear, NedStack, HyMove, HAN Automotive en de gemeente Arnhem geven we invulling aan het waterstofcluster. Dit cluster werkt aan ontwikkelingen om de huidige waterstoftechnologie op grootschalige wijze te implementeren in het energiesysteem. Het potentieel van waterstof is groot en het lijkt een onmisbare schakel te zijn om de Europese klimaatdoelstellingen in 2050 te halen.

clean mobility center

We zijn een van de oprichters van het Clean Mobility Center. Dit initiatief faciliteert vernieuwende producten en diensten op het gebied van schone, slimme en veilige mobiliteit. Voor en door bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid wordt gezorgd voor meer innovatiekracht en synergie. Tevens is gestart met een bijzondere samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zo’n 100 studenten werken in het Mobility Innovation Center aan projecten uit het bedrijfsleven.

meer over mobiliteit


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313