Waterstofregio Arnhem in de spotlight in de kabinetsvisie

21-04-2020
Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft de kabinetsvisie op het gebied van waterstof op papier gezet en aan de Tweede Kamer gestuurd. Met deze brief wil het kabinet het belang van de ontwikkeling van duurzame waterstof en de unieke uitgangspositie van Nederland onderstrepen. Verder worden de waterstofambities van Nederland, het belang van samenwerken en de beleidslijnen geschetst. Waterstofexpert Jochem Garthoff, programma-manager energietransitie van Kiemt laat zien wat de kern van de brief is:

“Door nu helder het belang van CO2-vrije waterstof te benoemen, een ambitieuze beleidsagenda te presenteren en essentiële stappen te zetten om tijdig de infrastructuur en andere randvoorwaarden te realiseren, wil het kabinet een duidelijk signaal afgeven. Dit is belangrijk voor alle Nederlandse en buitenlandse bedrijven die projecten hebben aangekondigd in Nederland. Zo kunnen bedrijven eerder de overstap naar de inzet van duurzame waterstof maken en kunnen regio’s en industrieclusters aan de slag met hun energie-strategieën en de eerste pilots en demonstraties”.

Jochem is regisseur van het cluster waterstof. Met ruim 25 partners werkt Kiemt nauw samen om de ontwikkelingen op het gebied van waterstoftechnologie te implementeren in het energiesysteem en de economische positie van de betrokken kennis- en technologiebedrijven in Oost-Nederland te versterken.

Invloed op de regio
De kamerbrief heeft invloed op de regio en dat blijkt ook uit het volgende citaat: “Rondom Arnhem is al een sterk cluster van bedrijven actief in de waterstoftechnologie”. Jochem legt uit hoe het zit: “Deze brief is goed nieuws voor de betrokken partijen van het cluster, omdat het voor een langere periode aangeeft waar de overheid op koerst en daarbij waterstof als onmisbare schakel in de energietransitie ziet. Dit schept vertrouwen om te investeren in waterstoftechnologie, waar de maakindustrie, die in deze regio zo sterk vertegenwoordigd is, van gaat profiteren”.

Bovendien vullen verschillende regio’s elkaar aan: grootschalige realisatie gaat in het Noorden en Zuidwesten plaatsvinden en de technologie daarvoor wordt in deze regio ontwikkeld. Jochem ondersteunt dit door zijn uitleg dat de veelvoud van decentrale groene waterstofproductie-initiatieven, die deze regio kent vanwege de corridor functie voor transport over water en land, nog een extra toegevoegde waarde geeft: “Deze initiatieven zijn gekoppeld aan zero emissie mobiliteit, maar ook andere verwaardingsroutes, zoals bijvoorbeeld warmte, zuurstofproductie en/of flexibiliteit voor het elektriciteitsnet. Door het gedreven triple helix netwerk in de regio kunnen de vraagstukken, die systeemintegratie van deze verwaardingsroutes oproepen, direct door de betrokken kennis- en onderzoeksinstellingen worden opgepakt. Dit stimuleert doorontwikkeling van kennis- en onderwijsprogramma’s en draagt bovendien bij aan het human capital vraagstuk.”

Jochem nuanceert: “Tot nu toe gaat het nog met name om ‘papieren’ initiatieven, waarbij bovenstaande verwaardingsroutes als business cases bijeen gesprokkeld worden. Voor de toekomstige exploitatie van deze initiatieven gaat het daarom ook helpen dat de brief aangeeft dit jaar voor het eerst de productie van waterstof door elektrolyse in de SDE++ subsidie op te zullen nemen. Ook zien we terug dat de samenwerking met de regio’s onderdeel zijn van het nationale waterstofprogramma en is benoemd dat kleinschaliger productielocaties kunnen ontstaan. En dat is mooi, want dat is nou precies waar we in deze regio hard aan werken!”

Bron: kiemt.nl

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313