Start bouw Innovation Lab: Bijdrage van 5 miljoen euro voor realisatie energy hotspot

De bouw van het Innovation Lab op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is begonnen. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland gaven vandaag groen licht voor een bijdrage van 5 miljoen euro. Eerder dit jaar droegen provincie Gelderland en de Gemeente Arnhem al bij aan de eerste activiteiten van het initiatief, dat is bedoeld om de energietransitie te versnellen. Het Innovation Lab wordt een aantrekkelijke plek, waar alle spelers in het energiecluster fysiek bijeenkomen om samen te werken en elkaars groei te versnellen. Ook de Kernorganisatie, bestaande uit HAN, IPKW, Kiemt, Oost NL en Stichting Connectr, en een deel van de Shared Facilities worden op deze plek geconcentreerd. De financiële steun komt via het REACT-EU-programma, dat Oost-Nederland helpt met investeren in innovatieve oplossingen en een snel economisch herstel na de coronapandemie. De bijdrage wordt vooral aangewend om onderwijs en startups te huisvesten. IPKW en parkeigenaar Schipper Bosch investeren daarnaast ruim tien miljoen euro in de realisatie van het lab.

De ultieme mix
Connectr ziet een meerwaarde in het huisvesten en faciliteren van een mix van startups, scale-ups, mkb, grootbedrijf, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs. Op die manier wordt samenwerken bevorderd, kun je van elkaar leren en elkaar inspireren–precies de kracht die nodig is voor innovatie. “Het bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven is een succesfactor”, aldus Rob Verhofstad. Verhofstad is voorzitter van HAN University of Applied Sciences en is sinds kort tevens bestuurslid van Connectr. Binnen het te bouwen Innovation Lab is volop plek voor de hybride leerwerkomgevingen van de HAN. “We zijn enorm blij dat er nu een belangrijk deel van het Connectr-plan wordt uitgevoerd. Met deze investering zorgen we dat er echt een ontmoetingsplaats en kraamkamer voor het energiecluster ontstaat.”

Voortvarend van start
Op IPKW is direct begonnen met de realisatie van een van de onderdelen van het Innovation Lab: het Elaad Testlab, een Europese testfaciliteit voor elektrischelaadinfrastructuur. Met die voortvarendheid laat Connectr de ambitie en gedrevenheid achter het project zien. IPKW-directeur en Connectr-bestuurslid Kevin Rijke: “Het Innovation Lab wordt een plek waar straks de nieuwste innovaties vandaan komen. Partijen gaan hier samenwerken en doorgroeien. Dat draagt ook weer bij aan onze ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn. Bovendien zitten we op deze manier nog dichter bij de bron van innovaties, waarmee we de energietransitie ook op het park en in andere projecten kunnen versnellen.”“Voor zover ik weet is Connectr het eerste platform rond new energy dat zo breed gedragen wordt”, vult Schipper Bosch-directeur Bart Schoonderbeek aan.“Het is echt hetresultaat van waar we samen met de gemeente en anderepartners lang en hard aan hebben gewerkt–eenprofessionalisering, verbindingen versnelling van de duurzame initiatieven die al in deze regio plaatsvinden. Dit belangrijke moment luidt een nieuwe fase in, en we zijn enorm trots dat we daar met IPKWeen rol in spelen.”

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313