Vuilniswagens AVR gaan rijden op waterstof dat ze in Duiven zélf maken

Bericht in de Gelderlander:

Vuilniswagens die niet meer op vervuilende diesel, maar op reukloze waterstof rijden. Zo ziet de toekomst eruit, als het aan AVR ligt. De afvalverwerker in Duiven gaat het komende jaar flink investeren in dit duurzame alternatief voor fossiele brandstoffen. 

Waterstof is een gas dat omgezet kan worden naar elektriciteit en warmte zonder CO2-uitstoot. Het kan ook gebruikt worden als brandstof voor transport. Hoewel waterstof een opmars maakt in het zogenoemde klimaatdebat, is het vooralsnog kostbaar en ingewikkeld om te produceren. 

Energie uit afval
Maar dat schrikt directeur Energie en Reststoffen Michiel Timmerije van de AVR niet af. ,,Ik ben ervan overtuigd dat waterstof een toekomst heeft in de Liemers en in Nederland. Door onze eigen energie te gebruiken, de energie die vrijkomt bij het verwerken van afval, kunnen we het op een groene manier produceren. Dat past perfect binnen ons streven om zoveel mogelijk energie en grondstoffen uit afval te halen.’’ 

Waterstof is een basisgrondstof voor de chemische industrie, voornamelijk om kunstmest of ammoniak te maken. Maar het kan ook ‘gewoon’ een huis verwarmen en zelfs een auto laten rijden. Het werkt zo. Water bestaat uit twee delen: waterstof en zuurstof, ofwel H20. Een elektrochemische reactie kan deze stoffen scheiden, zodat waterstofgas ontstaat. 

Dit hele proces gebeurt in een fractie van een seconde. Daarna vervoeren gasleidingen of tankwagens de waterstof naar bijvoorbeeld het warmtenet of de tankstations. Waterstof kan bovendien opgeslagen worden om later weer te gebruiken.

‘Is er wel genoeg vraag naar waterstof?’
In de overstap naar een CO2-arme wereld, is waterstof een waardevol alternatief voor fossiele brandstoffen. Ook in de Liemers ziet Timmerije veel mogelijkheden. Maar ondanks zijn enthousiasme, laat de waterstofinstallatie nog even op zich wachten. 

,,Is hier wel genoeg vraag naar binnen de regio? Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Zodra we de regionale vraag naar waterstof volledig in kaart hebben gebracht, kunnen we ons productieaanbod daarop afstemmen.’’

‘Je moet ook nog ergens kunnen tanken’
De AVR ziet op korte termijn vooral mogelijkheden om de vuilniswagens die afval naar de verbrander brengen op waterstof te laten rijden. Maar dan moet de eigenaar van deze wagens bereid zijn om de voertuigen om te bouwen. 

,,Een eenvoudige transitie is het niet’’, zegt Timmerije. ,,Je moet als producent maar ook als gebruiker een heleboel stappen doorlopen. Bovendien moet je waterstof ergens kunnen tanken. Ook dat netwerk moet in de Liemers nog verder ontwikkeld worden.’’

De AVR hoopt over een half jaar concrete plannen te kunnen presenteren.

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313