Pilot voor duurzame pakketbezorging in Arnhem

Groene Rijders, IPKW en Scalabor werken samen aan minder vervoersbewegingen
Groene Rijders is gestart met een pilot voor duurzame haal- en bezorgservice voor de bedrijven op IPKW. De vestiging van Scalabor aan de overkant van het park wordt het verzamelpunt van alle in- en uitgaande pakketten. Per elektrische bakfiets zorgt Groene Rijders vervolgens voor de verspreiding ervan. Het is de bedoeling dat deze aanpak op steeds meer plekken in Arnhem wordt toegepast, om uiteindelijk de pakketbezorging in de hele stad duurzaam en efficiënt in te richten.

Samen met Scalabor en Postmasters werkt Groene Rijders aan het reduceren van CO2-uitstoot en verkeerscongestie in Arnhem. De nieuwe breng- en bezorgservice op IPKW past in deze doelstelling. Post en pakketten bestemd voor bedrijven op IPKW worden voortaan verzameld en gesorteerd bij Scalabor en dagelijks op een vast tijdstip afgeleverd bij de bedrijven op het park. Uitgaande post en pakketten worden in dezelfde ronde opgehaald voor verzending, die binnen Arnhem plaatsvindt door Groene Rijders en buiten Arnhem door Postmasters.

Kennis en ervaring opdoen
Provincie Gelderland ondersteunt initiatieven rond duurzame logistiek en helpt deze versneld te ontwikkelen en uit te rollen. Ook dit project van Groene Rijders wordt tijdens de opstartfase gesubsidieerd door de provincie. Met het beschikbare budget wordt kennis opgedaan over de gerealiseerde CO2-reductie, de ervaringen van verzendende en ontvangende partijen en hoe duurzame, gebundelde logistiek op commerciële basis kan worden geëxploiteerd. Hiervoor wordt samengewerkt met het KennisDC Logistiek Gelderland van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Over de initiatiefnemers
Groene Rijders is een CO2-neutrale logistieke dienstverlener voor de (binnen)stad, die zorgt voor fijnmazige en klantvriendelijke bezorging van goederen (food & non-food), met name in en rond Arnhem. Voor goederen die de stad in of uit moeten is net buiten het centrum een hub ingericht.

Scalabor is het arbeidsontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland en begeleidt mensen die dat nodig hebben naar passend en zo regulier mogelijk werk. Logistieke dienstverlening is hierbij een belangrijke activiteit. Groene Rijders en Scalabor willen de komende jaren verder bouwen aan duurzame en gebundelde logistiek.

Het prijswinnende Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een bedrijventerrein dat duurzame en energie-gerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt. Samen met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven werken zij aan de cleantech campus van de toekomst. Dit initiatief rond duurzame logistiek past binnen deze ambitie.

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313