Nieuw semester engineering studenten in Mobility Innovation Center IPKW

Dinsdag 3 september starten er ruim 75 studenten van de engineeringopleiding van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) in het Mobility Innovation Center (MIC) op IPKW. Ze gaan 2 dagen per week aan verschillende uitdagende projecten werken. Naast de studenten in het MIC starten er ook studenten in het Powerlab/ESBE (Energy for Sustainable Built Environment). Zij werken aan opdrachten die te maken hebben met energie in de gebouwde omgeving.

Bedrijven en lectoraten van de HAN hebben opdrachten aangereikt die een relatie hebben met mobiliteit en duurzaamheid. Het komende halfjaar storten de studenten van de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde, Industrieel Product Ontwerpen en Elektrotechniek zich op het beantwoorden van deze echte vragen uit de praktijk. Bij een aantal projecten zijn ook studenten van de opleiding Automotive betrokken.

In het MIC werken studenten van de HAN met bedrijven aan mobiliteitsvraagstukken. De projecten dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van duurzame voertuigen, maar ook aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

Een aantal projecten waar de studenten aan werken op IPKW:

Asimov robotarm
Wat bij HAN-student Remco Hoftijzer vorig jaar begon als een idee waar hij in zijn eigen tijd zijn tanden inzette, neemt in hoog tempo serieuze vormen aan. Alles duidt erop dat hij met zijn inmiddels opgerichte bedrijf THOLIN Robots de robotmarkt gaat bestormen.

Remco werkt op dit moment met 10 andere studenten van verschillende HAN-opleidingen aan de ontwikkeling van een unieke productierobot. Tijdens zijn stages in de mbo-opleiding die hij eerder deed, viel het hem op dat veel taken die hij moest uitvoeren, kortcyclisch waren en best gerobotiseerd zouden kunnen worden, als de insteltijd van de robot flink zou kunnen worden verkort. In het 1e jaar van zijn hbo-opleiding Elektrotechniek, in 2018, werkte hij in zijn eigen tijd aan het ontwerpen en bouwen van een productierobot, de Asimov Robot Alpha, speciaal voor het uitvoeren van zulke taken.

Om de robot snel te kunnen instellen bedacht Remco een besturingspak. Voor de ontwikkeling hiervan kon hij wel wat hulp gebruiken. Omdat bij de engineeringopleidingen van de HAN het hele 2e studiejaar in het teken staat van samenwerken met studenten van andere engineeringopleidingen, bracht hij zijn idee bij de opleiding in als 2e-jaars schoolproject.

Lees hier meer over dit project.

Smart Production Cell: massaproductie thermoplastisch composietmateriaal mogelijk maken
In het MIC werken op het Fieldlab Smart Production Centre (SPC) maar liefst 15 studenten uit het 2e, 3e en 4e jaar van de opleidingen Automotive en Engineering, Informatica, Media en Communicatieen Economie, Management en Recht aan de volgende fase van dit ‘Industry 4.0’-project, dat eind 2018 startte. Bij de 2e fase van dit project zijn ook internationale studenten en 2 studenten van Fontys Hogeschool betrokken. In volgende fases zullen ook mbo-studenten van het Graafschap College aansluiten.

In september 2018 startte het Lectoraat HAN Automotive Research het project Refurbishment Hydraulic Press, omdat er een sterke behoefte bestaat naar composiet-producten die in massa geproduceerd kunnen worden. Het eerste doel was toen om bij een hydraulische pers uit 1964 het elektrische en hydraulische systeem te vernieuwen en de aansturing te automatiseren. De pers heeft in het 3e semester een ware metamorfose ondergaan en is bijna niet meer herkenbaar.

Het uiteindelijke doel is aan te tonen dat het produceren van grote series Thermo-Plastische Composietmateriaal (TPC) in de Automotivemarkt mogelijk is. Dit kan alleen door gebruik te maken van vergaand geautomatiseerde (Quality-)processen en aan het internet aangesloten (Internet of Things-)processen. De inbreng vanuit het bedrijfsleven is hierbij essentieel. Ook zij dragen op verschillende manieren hun steentje bij aan het project.

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313