Nieuwe banen? In Arnhem moet vooral energiesector gaan zorgen voor meer werkgelegenheid

Bedrijven die werken aan schonere energie moeten in Arnhem de motor vormen van de toekomstige economie en nieuwe banen brengen.

Deze piketpaal slaat de gemeente Arnhem in een economische agenda voor de komende vier jaar, met als doel meer bedrijven en meer werkgelegenheid naar de stad te halen. Het netwerk aan bedrijven en instellingen dat nú al zoekt naar alternatieven voor vervuilender brandstoffen als olie, kolen en gas moet uitgroeien tot de kurk waarop Arnhem drijft. 

Potentieel IPKW
Met name op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) vestigde zich de afgelopen jaren een toenemend aantal ondernemingen die zich richten op duurzame vormen van energie. In de wetenschap dat de overgang naar nieuwe energiebronnen de komende decennia de agenda mee bepaalt, wil Arnhem dat bedrijvenpotentieel verder uitbouwen.

Wethouder Jan van Dellen van Economie overhandigde de economische agenda woensdag aan vertegenwoordigers van ondernemersorganisatie OKA, de Rabobank en Connectr, het energiecluster waarin onder meer IPKW, Hogeschool Arnhem Nijmegen en innovatie-instituut Kiemt samenwerken. Zij behoren tot de vele partijen die zijn geraadpleegd alvorens de richtingwijzer voor de toekomst werd gemaakt.

Meer inwoners, meer banen
De gemeente verkent de economische horizon onder meer omdat de Arnhemse bevolking de komende jaren verder groeit. Dat betekent dat meer banen nodig zijn en dat nu al moet worden nagedacht over hoe daar straks voor kan worden gezorgd. De energiesector moet het boegbeeld zijn waarmee de stad voor meer bedrijven, ook internationale, aantrekkelijk wordt.    

Met de werkgelegenheid in Arnhem gaat het redelijk wel, al dateert het beeld waarop die conclusie is gebaseerd van het begin van de coronacrisis. April vorig jaar was de stad goed voor 107.740 banen 0,4 procent meer dan in 2019. 

Het aantal bedrijfsvestigingen bedroeg op datzelfde moment 17.420, 7,7 procent meer dan in 2019. Met name in de financiële sector, de gezondheidszorg en het onderwijs groeide het aantal banen. Verlies van werkgelegenheid was er in vervoer, opslag en communicatie, groothandel en horeca.

Groei tijdens crisis
Sommige sectoren, zoals energie en zorg, groeien ook tijdens de crisis nog, andere worden geraakt maar herstellen snel, zoals de zakelijke dienstverlening, toerisme en recreatie en de creatieve industrie. Horeca en detailhandel hebben langer nodig om te herstellen. 

Om de stad economisch aantrekkelijk te houden, moet de komende jaren ook worden gezorgd voor genoeg nieuwe werklocaties. De behoefte aan groen en woningbouw, zo wordt gesignaleerd, mag die aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties niet in de weg zitten. Verder moet worden gezorgd voor personeel dat in staat is werk op te pakken op het moment dat zich dat in welke sector dan ook aandient     

Tot de concrete voornemens behoren het toevoegen van extra kantoorruimte rond stations, het ontwikkelen van de Nieuwe Haven als locatie voor circulaire economie en watergebonden bedrijven en het versterken van het herdenkingstoerisme. Met acht tot twaalf betrokkenen uit de stad wil de gemeente een economische strategische alliantie vormen die meewerkt aan de beoogde koers.

Bron: gelderlander.nl

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313