Seminar Business Modellen voor de Circulaire Economie

In Nederland is er nog vrij weinig bekend over de praktijk van circulaire economie. Hoe kunnen bedrijven inzicht krijgen om hier (dagelijks) mee om te gaan? Op donderdag 6 oktober van 14.00 uur tot 18.00 uur zullen de resultaten van het regionale onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) gepresenteerd worden tijdens het BMCE Seminar op IPKW. Dit onderzoek is het tot nu toe grootste onderzoek in Nederland en wellicht ook van Europa naar de praktijk van de circulaire economie bij bedrijven. Ruim 500 organisaties, initiatieven en personen hebben deelgenomen aan het onderzoek, dat een initiatief is van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ga voor meer informatie naar de website.

Deelnemen aan Seminar

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen. Weet wel dat hiervoor een betaald toegangskaartje nodig is. Inschrijven kan via deze link.

Studenten en mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek kunnen een toegangskaartje kopen tegen gereduceerd tarief. Wees er snel bij om teleurstelling te voorkomen.

Programma met succesvolle business cases

Naast de resultaten zullen ook succesvolle business cases besproken worden, waarin het organiseren van de circulaire economie echt zichtbaar is geworden. Diverse inspirerende gastsprekers -  waaronder Prof. Dr. Jan Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen, en Ivo Kothman, onderzoeker business development, zullen de belangrijkste uitkomsten en successen van het onderzoek presenteren. De presentaties die daarop volgen gaan in op de 5 bouwstenen van het organiseren van een circulaire economie, te weten kringlopen, waardecreatie, strategie, organisatie en verdienmodellen. Hans Stegeman (hoofdeconoom Nederland Rabobank) zal als dagvoorzitter het seminar leiden.  De dag wordt rond 18.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.

< back