Nederlandse Waterstofvereniging viert haar 10-jarig bestaan

Op 4 oktober 2012 vierde de NWV haar verjaardag op Industriepark Kleefse Waard. Het HB-gebouw bood onderdak aan het congres met een dagvullend programma. Het thema was “Smart Hydrogen”. Het congres werd geopend door Margreet van Gastel, milieuwethouder van de gemeente Arnhem gevolgd door prominente sprekers uit de waterstofeconomie. Het congres had een hoge opkomst en werd bijgewoond door een internationaal gezelschap. De deelnemers en sprekers waren o.a. afkomstig uit de USA, Duitsland, België en Nederland.

Tijdens de lunchpauze was er een uitgebreide expositie van waterstofinstallaties, apparaten en voertuigen buiten op het parkeerterrein. Ook diverse studententeams lieten hun op waterstof aangedreven voertuigen zien. Het was inspirerend om te zien dat de waterstoftechnologie al zoveel toepassingen kent.

Binnen het thema “Smart Hydrogen” kwamen diverse onderwerpen ter sprake, zoals de voortgang van de bouw van waterstoftankstations en de productie van auto’s met een brandstofcel. Ook de toepassing van waterstof als energieopslag van hernieuwbare energie kwam regelmatig aan de orde. Het publiek was betrokken en kritisch. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van vragen en er barste regelmatig een discussie los.

Het congres gaf een mooie blik op de stand van zaken op dit moment en een vooruitblik op de toekomst. Het zal niet lang meer duren, voordat de burger iets gaat merken van waterstof toepassingen in haar dagelijks leven. Er zijn nog wel een paar hobbels te nemen, maar dat waterstof toekomst heeft staat buiten kijf.

< zürrück