Gelderland wil af van al het afval

Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland worden. Dat is de ambitie van gedeputeerde Michiel Scheffer. Er mag niets meer worden weggegooid: alles wat nu afval is, moet in de toekomst worden hergebruikt. Scheffer denkt dat het binnen twintig jaar moet lukken.

Nu produceren de bedrijven en inwoners van Gelderland nog een onafzienbare berg afval: 16,3 miljoen ton. Die berg kan kleiner worden door minder grondstoffen te gebruiken. Het overblijvende afval moet opnieuw gebruikt worden, in een gesloten kringloop.

Op deze manier kunnen er veel banen geschapen worden, blijkt uit onderzoeken. Deze nieuwe bedrijfstak kan over veertien jaar 700 miljoen euro aan omzet genereren en zou dan 5.000 arbeidsplaatsen opleveren.

Er zijn al sectoren die het heel goed doen. De bouw gebruikt meer afvalstoffen dan ze zelf veroorzaakt. Een bedrijf als Auping heeft al aangekondigd om onderstellen van bedden te maken van gerecycled aluminium uit de regio, en niet meer van aluminium dat ingevoerd wordt uit China.

Er zijn ook sectoren waarin nog een enorme stap gezet moet worden. In de textielsector bijvoorbeeld. Jaarlijks gooien we 26.000 ton beddengoed, spijkerbroeken en ander textiel weg. Daarvan wordt maar 1.000 ton hergebruikt. Een van de problemen is dat veel stoffen bestaan uit verschillende materialen: zowel natuurlijke als synthetische. Die zijn moeilijk te scheiden.

Voor de landbouw geldt hetzelfde. Het mestoverschot is een van de grootste afvalproblemen van Gelderland. Per jaar komt er 12,5 biljoen kilo mest vrij op boerenbedrijven. Een deel daarvan kan op het land worden uitgereden.

Het is de bedoeling dat de rest verwerkt wordt. In een proeffabriek in Eibergen moeten grondstoffen voor kunstmest uit dierlijke mest gehaald worden. Als het lukt, moeten er veel meer fabrieken komen. Maar ook dit proces staat in de kinderschoenen.

De provincie Gelderland is maar een kleine speler in dit spel. Ze heeft 1 miljoen euro beschikbaar om bedrijven een zetje in de rug te geven.

Metaalbedrijven hebben gevraagd een grondstoffenmakelaar in het leven te roepen. Die moet een overzicht bijhouden van vraag en aanbod. Nu zijn er bedrijven die staal uit China invoeren en andere die oud staal naar China sturen. Dat kan efficiënter.

Uiteindelijk moet het van het bedrijfsleven komen. Gedeputeerde Scheffer wil bedrijven vooral wijzen op de kansen die er voor het oprapen liggen.

Bron: De Gelderlander

< zürrück