Arnhem wil nu snel stroom uit wind en zon

Na jaren debatteren over duurzame energie wil Arnhem nu tempo gaan maken. Dat gebeurt met het plaatsen van vier windmolens naast de Pleijroute in Arnhem-Noord en drie velden voor zonnepanelen: op de Koningspleij, in de Akzo-haven en op 'de bult' van bedrijventerrein IJsseloord 2.

Met name op het gebied van zonne-energie wil de stad een versnelling hoger schakelen. De Arnhemse Ouderen Partij uitgezonderd wil de hele gemeenteraad dat er in april duidelijkheid komt over een tweede serie mogelijke locaties voor zonnestroom.

Bovendien moet voor twee van de eerste drie locaties een maximale opbrengst voorop staan. De raad sprak gisteravond uit dat op de Koningspleij 20.000 en in de Akzo-haven 7.500 zonnecollectoren moeten komen. Arnhem wil in 2020 minimaal 40.000 zonnepanelen hebben.

Dat jaar moet 14 procent van de Arnhemse energiebehoefte duurzaam worden opgewekt, is de ambitie. En daarbij zijn de windmolens langs de Pleijroute een belangrijke factor. Ook die moeten er snel komen, vindt een ruime meerderheid van de raad.

Daarbij moeten omwonenden niet uit het oog worden verloren, vindt ook een raadsmeerderheid. Die paste dan ook de door wethouder Anja Haga voorgestelde procedure aan. Daarin was het burgerbelang onvoldoende gegarandeerd, concludeerde de raad. Arnhem heeft steeds uitgesproken dat draagvlak heel belangrijk is. De raad vindt dat de overheid beloften moet nakomen. Daarom krijgt de burger een grotere inbreng.

Bron: De Gelderlander

< zürrück