Sustainability Challenge: massa- en energiestromen in en uit IPKW

In het kader van Enowatts zijn 4 studenten van de master Industrial Ecology van Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft aan de slag gegaan met een Sustainability Challenge. De studenten kijken naar de massa- en energiestromen in en uit Industriepark Kleefse Waard, proberen deze in kaart te brengen en uiteindelijk zelfs te koppelen. 

Binnen de master Industrial Ecology (een samenwerking van Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft) worden actuele uitdagingen aangepakt waar de wereld vandaag de dag mee wordt geconfronteerd. Deze masteropleiding is uniek voor Nederland en brengt als één van de weinige opleidingen ter wereld natuur-, techniek- en maatschappijvakken samen om duurzaamheidsproblemen op wetenschappelijke basis aan te pakken. Het wordt ook wel de ‘wetenschap van de duurzaamheid’ genoemd.

Energy Roadmap IPKW
De challenge begon met een rondleiding van Marc Hiddink door Industriepark Kleefse Waard. Vervolgens werden de studenten voorzien van informatie en data. Aan de hand van de Energy Roadmap deelt Marc Hiddink de ambitie van het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland: 100% lokaal opgewekte duurzame energie in 2050. “Wij hebben onze ideeën om neutraal te worden in een digitale roadmap gevisualiseerd, maar deze slimme jonge studenten kijken weer met een onbevangen blik en dat inzicht kunnen we altijd gebruiken.” zegt Marc Hiddink, die uiteraard nieuwsgierig is naar de resultaten.

Flexibiliteit van massa- en energiestromen
De 4 studenten onderzoeken de flexibiliteit van de massa- en energiestromen, hoe ze op elkaar kunnen inwerken en uiteindelijk optimaal benut kunnen worden. Maar ook welke wisselwerking deze stromen hebben op de prijzen van omliggende infrastructuur of welke rol het waterstoftankstation bij IPKW kan gaan spelen. Ze brengen in kaart welke bedrijven op IPKW al gebruik maken van waterstof of dat eventueel in de toekomst zouden kunnen doen en welke nieuwe zakelijke kansen hier weer op zouden kunnen volgen.

Één van de studenten, Agnese Fuortes, omschrijft de Sustainability Challenge als volgt: “De focus is om Industriepark Kleefse Waard te helpen bij het realiseren van twee van haar duurzaamheidsambities: het bereiken van 100% lokaal opgewekte hernieuwbare energie in 2050 en het implementeren van circulariteitsstrategieën voor afvalbeheer, reuse/reduce/recycle.” De studenten zijn momenteel in gesprek met verschillende bedrijven op IPKW. “We hopen uiteindelijk een aantal nuttige adviezen aan hen en het park te kunnen geven” zegt Agnese Fuortes.

Dr. Kas Hemmes, professor aan de TU Delft, is mede-opdrachtgever van de Sustainability Challenge en omschrijft het kort maar krachtig: “Het afval van de een, is grondstof voor de ander.” Een mooi uitgangspunt! Ook heeft hij de studenten gevraagd om, naar aanleiding van de plaatsing van 4 windturbines, te kijken naar de implementatie van het superwind concept. Hierbij worden hoge temperatuur brandstofcellen, die aardgas kunnen omzetten in elektriciteit en waterstof, ingezet om de fluctuaties in de elektriciteitsproductie uit windenergie op te vangen en tegelijkertijd waterstof en hoge temperatuur restwarmte te leveren. Dit gebeurt door middel van flexibele coproductie van elektriciteit en waterstof uit aardgas en/of biogas.

Bron: kiemt.nl

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313