REACT EU subsidie voor Powerfoil van HyET Solar

Een grote Europese subsidie zal op korte termijn bijdragen aan een versnelde doorontwikkeling en opschaling van een flexibele zonne-folie IPKW’er HyET Solar. Deze Powerfoil PV-folie is licht, flexibel en buigzaam, waardoor het op een grote verscheidenheid van dragers en ondergronden toepasbaar is. Een potentiële oplossing voor de vele dakconstructies die niet sterk genoeg zijn om dak-gebonden zonnepanelen te dragen.

De huidige generatie Powerfoil is alleen nog niet geschikt voor grootschalige commerciële uitrol. Hiervoor dienen de betrokken partijen nog een laatste ontwikkelingsslag te maken zodat de Powerfoil kan concurreren met standaard zonnepanelen.

Powerfoil; Uitontwikkeld? Uitgerold!
In het REACT EU project zullen de drie Gelderse MKB bedrijven HyET Solar, Genap en Tenten Solar Zonnepanelen samen deze laatste ontwikkelstappen voor grootschalige uitrol zetten. Vervolgens zal het doorontwikkelde Powerfoil en bijbehorende installatiemethode onder praktijkomstandigheden worden gevalideerd en gedemonstreerd. Doel daarvan is om verdere technische verbeteringen aan te brengen, de gereedheid van Powerfoil voor grootschalige toepassing richting de markt te demonstreren, en deze technologie zo gereed te maken voor verdere commercialisering en opschaling. Hiertoe zullen twee pilot-installaties van 50 kWp worden gerealiseerd; een op een bitumen dak van Gemeente Arnhem en een op een golfplaten dak van baksteenfabrikant Rodruza B.V.

Wie zijn erbij betrokken?
Het kernteam bestaat uit HyET Solar, Gemeente Arnhem, Kiemt, Gelders Energie Akkoord Industrieën en bedrijfsleven, Tony Krijnse Locker van het (inter)gemeentelijk subsidiebureau, Fa. Hezelburcht uit Nijmegen en Brancheorganisatie Keramiek. Stichting Kiemt zal hierbij het proces gaan begeleiden met Tjardo Derksen en Jochem Garthoff. De REACT EU aanvraag is geschreven door Hezelburcht.

Bron: kiemt.nl

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313