Nedstack start met bouwen van een Fuel Cell Giga Factory op IPKW

Eerder deze week heeft Nedstack de bevestiging ontvangen dat hun aanvraag voor financiering van de bouw van een Fuel Cell Giga Factory (FCGF) gehonoreerd is. Daarmee is het startschot gegeven voor een uniek project binnen de Europese Unie om de grootste brandstofcelfabriek van Europa, met een productiecapaciteit van een gigawatt per jaar aan brandstofcelvermogen, waar te maken op IPKW. Nedstack is een toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van PEM-brandstofcelstacks en- systemen. Nog dit jaar zal met de bouw van de fabriek gestart worden, om deze in 2026 in gebruik te kunnen nemen.

Unieke Europese steun
De Nederlandse overheid verleent een subsidie aan Nedstack binnen de Europese IPCEI Waterstof (Important Project of Common European Interest). Een IPCEI Waterstof is een Europees project dat bestaat uit meerdere projecten van bedrijven en of onderzoeksinstellingen uit diverse Europese landen die synergie hebben, complementair zijn en bijdragen aan de Europese doelen op het gebied van waterstof. De subsidie is bijzonder, het is namelijk het eerste IPCEI project waar een Nederlands bedrijf aan deelneemt. Daarbij ondersteunt de Nederlandse overheid het project voor 21,7 miljoen euro.

Rol Kiemt en Connectr
Kiemt heeft vanuit haar rol als netwerkorganisatie voor het versnellen van de energietransitie in Oost Nederland bijgedragen aan de IPCEI  aanvraag, door financiële ondersteuning te regelen, het regionale ecosysteem te integreren door mee te schrijven aan de aanvraag en ondersteuning van partners op te halen. De IPCEI toekenning betekent bovendien dat Nedstack een shared facility kan bieden voor de doorontwikkeling van fuel cell technologie van andere bedrijven. Het opzetten en versterken van shared facilities is het brandpunt van de activiteiten van Connectr om versnelling van energietechnologie te creëren. Connectr, een samenwerking tussen IPKW, de HAN, OostNL en Kiemt, zal Nedstack daarom verder ondersteunen bij het ontwikkelen en exploiteren van deze shared facility. 

Roel van de Pas, Vice President Strategy & Industrialization van Nedstack vertelt: ‘Ons project wordt mede mogelijk gemaakt door een commitment vanuit de Nederlandse overheid in de vorm van subsidie. Dat geld moeten we doelmatig besteden en dat moet niet alleen Nedstack ten goede komen. In ons voorstel hebben wij ons er aan gecommitteerd om een aantal belangrijke infrastructuren te ontwikkelen, zoals een proefveld voor brandstofcelsystemen, prototyping laboratoria en een nieuw te stichten waterstofleiding. Deze faciliteiten willen wij zo veel mogelijk willen delen met andere spelers in het waterstofecosysteem.’ 

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313