Misti: de facilitator van de Arnhemse haven

Misti is een grote speler in de Arnhemse haven. Ze zijn behoorlijk actief met verschillende activiteiten. Om meer te weten te komen over Misti, hun toekomstvisie en hun duurzame drijfveren, ging Connectr in gesprek met Jan Fransen, eigenaar van Misti.

Wat doet Misti zoal?
Misti heeft een breed scala aan activiteiten in de Arnhemse Haven. Zo hebben ze een productenfabriek waar producten, en dan met name spudpalen en hijskranen, gemaakt worden voor de binnenvaart. Deze spudpalen hebben de functie van een anker maar dan veel stabieler en autonoom. Bovendien scheelt het in gasolie doordat minder gemanoeuvreerd hoeft te worden. Daarnaast is er een tekort aan ligplaatsen dus met een spudpaal kun je makkelijker ergens anders liggen. Een duurzame oplossing dus. Hijskranen worden gebruikt voor diverse toepassingen.

Daarnaast is er een elektrotechnische afdeling (fransen technical services) om voor de binnenvaart de elektro te onderhouden. RhineTech is kort geleden door Misti overgenomen en doet verspanend werk. Dit is ook handig omdat onderdelen vaak snel nodig zijn en nu hebben ze alles in eigen hand.

Daarnaast behoort een scheepswerf (Open shipyard) tot de groep en leveren ze walstroom (walvoorzieningen Nederland). De scheepswerf hebben ze vorig jaar gekocht en volledig gerenoveerd. Er kunnen 21 schepen liggen.

Hoe lang zitten jullie hier in de haven?
“We zitten sinds 2012 in de haven. De vorige eigenaar had het plan al heel lang om naar de haven te verhuizen en toen de Nieuwe Kade verbouwd werd in 2012 werd de noodzaak hoog en konden we ons hier vestigen. Misti zelf is in 1983 begonnen met een bootje en een vrachtwagen. En inmiddels dus flink uitgegroeid.”

Wat is jullie bijdrage aan de energietransitie?
”Misti levert walstroom. Ze investeren zelf in de infrastructuur. De stroom is afkomstig van zon en wind. Door de walstroom kunnen schepen hun generatoren uitzetten. In de winter verbruiken schepen 4,2% van het totale verbruik van heel Arnhem! Schepen zijn het liefst zo autonoom mogelijk, je moet ze dus echt overtuigen met prijs en service om gebruik te maken van walstroom en op die manier te besparen.”

Daarnaast probeert Misti ook circulair te bouwen in de scheepswerf. Ze werken veel met staal en staal kan voor 99% hergebruikt worden. Ze bewaren ook veel want vaak kan het in een ander schip nog gebruikt worden.

Hoe is de scheepvaart aan het verduurzamen en kun je voorbeelden noemen?
“We willen graag schepen verduurzamen. Dat doen we nu in de haven in Dodewaard en dat willen we ook graag hier doen. Wij zijn vooral afhankelijk van de vraag. Nu gaat het veel richting nabehandeling, het verminderen van de uitstoot via de uitlaat. Dit lost een derde van de stikstofproblemen op volgens de provincie Gelderland.”

Het probleem met het verduurzamen in de scheepvaart is dat de schippers zelf moeten investeren. Zij moeten dit dus zelf terugverdienen. Inmiddels zijn er ook meer regels en verplichtingen en mogen schepen bijvoorbeeld in sommige plekken alleen komen als zij onder een bepaalde emissiewaarde zitten.

“In Nederland varen 7000 schepen. Dit helpen wij graag verduurzamen.”

Het voordeel van de haven in Arnhem is dat de haven nog in ontwikkeling is. Je kunt de haven dus zo inrichten dat duurzaamheid de boventoon voert.

Nu wordt vooral gewerkt met de nabehandeling maar amonia en waterstof gaan binnen 10 jaar ook komen. Het scheelt dat de scheepsvaart al gewend is om te tanken, dus het aankoppelen van een schip en werken met brandbare stoffen zijn ze gewend. Ze kennen de regels en de procedures. Accu’s nemen veel gewicht met zich mee. We krijgen straks een overschot aan duurzame energie, dan kan je waterstof maken. En dan is het een mooie energiedrager.

“We willen klaar zijn voor deze transitie. In 2012 is de scheepswerf hierheen verhuisd. En sinds 2018 ben ik eigenaar en ik wil hier graag een pand neerzetten en uitbreiden maar vergunningen zijn lastig.”

Hoe zie je de toekomst van Misti in de Arnhemse haven?
“We hebben in Arnhem een unieke kans om de haven in te richten, om een duurzame scheepsbouw neer te zetten. De kade heb je, alles is hier geregeld. We willen graag verder uitbreiden. Meerdere bedrijven die zich in de haven vestigen met elk hun eigen specialisme waardoor allerhande werkzaamheden tegelijkertijd aan een schip uitgevoerd kunnen worden door verschillende bedrijven. Wij zijn dan de beheerder van de scheepswerf maar het is bij uitstek een “shared facility”. Het heet ook niet voor niets de Open Shipyard.”

Voor de toekomst zijn vergunningen dus het belangrijkste. De samenwerking met andere bedrijven in de haven is goed. Ze helpen elkaar, als ze een plekje nodig hebben of iets defect hebben. Meer bedrijvigheid zou wel fijn zijn. Er is een bedrijvenvereniging Aqualink en StAB. Jan is daarin bestuurslid. “De haven heeft zo’n grote potentie. Ik doe er alles aan om aandacht te vestigen op de haven. Het is echt een uniek stukje terrein.”

Hoe kan de haven daaraan bijdragen?
Lokale partijen moeten betrokken zijn bij de exploitatie van de haven. Je moet schippers ook wat te bieden hebben zoals service en faciliteiten. Je moet ze overhalen om naar deze haven te komen. En uiteindelijk zou het mooi zijn als de hele strook bebouwd kan worden. Er is nog veel braakliggend terrein waar nog geen doel voor lijkt te zijn. Meer bedrijven in de haven betekent ook meer schepen die in de haven komen.

Wat kan Connectr hierin betekenen?
Voor Connectr ziet Jan een kans als lobby, hij ziet Connectr als de link tussen onderneming en overheid. Jan ziet genoeg kansen om van de haven iets moois te maken, om de aandacht op de haven te vestigen. “We willen ook graag een waterstof backbone. We hebben een sleepbootje nodig om spullen te verslepen, laten we dan een bootje ombouwen naar waterstof. Dat zou een mooie samenwerking kunnen zijn met andere partijen. We hebben wel wat dingetjes lopen, waaronder een aansluiting op waterstof maar voordat er duidelijkheid komt over vergunningen is investeren nog niet aan de orde.”

Kortom, in de haven liggen genoeg kansen en Misti bouwt graag verder aan een duurzame haven in Arnhem.

Bron: connectr.nu

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313