Energietransitie bloeit enorm op in Arnhem en omgeving

The Economic Board heeft een drieluik uitgebracht over de energietransitie in Arnhem. Deel drie gaat over de ontwikkelingen van de houtgestookte biomassa-installatie van Veolia op IPKW. Lees hier deel 1 en deel 2.

Op het gebied van energietransitie laten Arnhem en de omliggende regio een enorme ontwikkeling zien. Vele tientallen start-ups en gevestigde bedrijven tonen met hun individuele wapenfeiten aan dat energietransitie van schattig naar schaal is geüpgraded. Hierbij deel drie uit het drieluik. Ditmaal een focus op biovergisting.

Een van de actuele ontwikkelingen is de houtgestookte biomassa-installatie die Veolia op het Industriepark de Kleefse Waard (IPKW) aan het bouwen is. Hiermee wordt de CO2-uitstoot met ongeveer 20.000 ton per jaar verminderd. Veolia heeft als doelstelling om samen met andere partijen te werken aan een duurzame toekomst. Zij doen dit door, binnen de werkvelden energie, water en afval, te zoeken naar innovatieve technische oplossingen die steden en industrieën kunnen helpen, maar ook door technische installaties goed en efficiënt te beheren en te onderhouden.

Eco-industrial park
Deze visie sluit naadloos aan op de ambitie van IPKW zelf. IPKW wil graag toewerken naar een eco-industrialpark. Veolia voorziet hierbij in de utilities van het hele terrein en behandelt het afvalwater binnen haar eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie op het terrein. In 2014 is Veolia op het terrein gekomen en sindsdien voert het bedrijf stapsgewijs projecten uit die de energievoorziening en het waterzuiveringsproces zullen verduurzamen om zo de milieu-impact van het industrieterrein op de omgeving te verlagen. De houtgestookte biomassa-installatie is zo’n stapje in de duurzame richting.

Minder aardgas
De houtgestookte biomassa-installatie zal stoom, warmte en elektriciteit opwekken (14,9 MWth). De installatie zal voorzien in de basislast die er voor de klanten op het terrein nodig is wat betreft stoom en warmte. De brandstof bestaat uit schoon hout ofwel snoeihout uit het bos- en parkbeheer en zal worden gewonnen in een regionale straal van circa honderd kilometer. Met de implementatie van deze houtgestookte biomassa-installatie wordt bijvoorbeeld de CO2-uitstoot met ongeveer 20.000 ton per jaar verminderd. Daarnaast zal er ook minder aardgas nodig zijn, wat ook goed is voor het milieu. Ook levert Veolia een bijdrage aan de discussie rondom aardgasvrije steden en de ambities die zijn uitgesproken in het ‘New Energy Made in Arnhem’ programma.

Grote schaal
Veolia zal in samenwerking met andere partijen op en rond het terrein blijven werken aan het verduurzamingsproces. Daarbij stelt Veolia zich ambitieus, maar ook realistisch op. Economisch is immers nog niet alles mogelijk, en ook op het gebied van wet- en regelgeving moet nog het nodige worden aangepast om bepaalde technieken en innovaties op grote schaal toe te passen.

Twaalf initiatieven
Alleen al in Gelderland zijn twaalf biogasinstallaties operationeel, en daarnaast zijn er nog drie in voorbereiding, aldus de provincie Gelderland. De provincie ondersteunt graag initiatieven op dit gebied omdat het in 2050 energieneutraal wil zijn, zoals in het Gelders Energie Akkoord vastgelegd. Gedeputeerde Peter Drenth (energietransitie) stelt dat Nederland in het verleden kansen heeft laten liggen op het gebied van windenergie – waar Duitsland die wel genomen heeft – maar liggen de kansen op het gebied van biogas nog helemaal open, zeker ook voor deze regio.

Het Groene Pernis
Deze regio heeft met de eerder genoemde ontwikkelingen wat Drenth betreft dan ook alles in zich in het Groene Pernis van Nederland te worden. Biovergisting vormt daarbij een noodzakelijke aanvullende en stabiliserende leveringsfactor naast de andere vormen van energietransitie (waterstof, wind- en zonne-energie).

Dat Arnhem zo’n aantrekkingskracht uitoefent op nieuwe initiatieven komt volgens Drenth doordat er in het verleden al een natuurlijke basis (met name door IPKW) is gevormd die een aanzuigende werking heeft. Ook het nabijgelegen NEXTgarden langs de A15 trekt op deze manier zichtbaar initiatieven naar deze regio toe. “Maar we zijn er nog niet”, waarschuwt hij. Het Gelders Energie Akkoord heeft recent een goede evaluatie gekregen; momenteel wordt een volgens hem zeer noodzakelijke vervolgstap geformuleerd (met de werktitel Klimaat- en Energie Akkoord Gelderland) om de provincie nog beter te faciliteren voor energietransitie. Komende maanden wordt daar de laatste hand aan gelegd.

Drenth is hierbij voorstander van intensieve samenwerking en clustering van bedrijven en organisaties om de Gelderse energietransitie nog efficiënter te laten plaatsvinden. Hij ziet hierin een belangrijke coördinerende rol voor The Economic Board weggelegd.

Bron: theeconomicboard.com

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313