RIFT en partners brengen Iron Fuel Technology een stap dichter naar de markt

“IJzerbrandstoftechnologie gaat een nieuw hoofdstuk in nu zij een stap dichterbij de commerciële toepassing van haar technologie komt en daarmee dichterbij het decarboniserend maken van de energie-intensieve industrieën.”

Renewable Iron Fuel Technology B.V. (“RIFT”) en Veolia Industriediensten B.V. (“Veolia”) hebben een Intentieverklaring getekend met betrekking tot de inzet van ’s werelds eerste commerciële 5 MW test installatie op ijzerbrandstof, die in 2023 operationeel zal zijn.

Deze overeenkomst volgt op succesvolle test projecten, die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd door de studententeam SOLID en TU/e Eindhoven bij een industriële vestiging van Bavaria. Hier werd een installatie van 100 kW getest, die aantoont dat de technologie in de praktijk werkt.

Mark Verhagen, mede-oprichter en CEO van RIFT: “Op dit moment hebben we basis commercieel ontwerpen liggen. Nu is het prioriteit dat we deze ontwerpen stap voor stap in de praktijk gaan testen, zodat commerciële implementatie werkelijkheid wordt.”

Dat doel zal in de loop van 2022 worden bereikt met de bouw en exploitatie van nog twee test projecten:

  1. Het eerste project is inmiddels geïnstalleerd in het Connectr Lab op het Industriepark Kleefse Waard. Hierin wordt ijzerbrandstof geproduceerd vanuit het verbrandingsproduct roest. In het komende jaar zullen de technische prestaties van deze regeneratie-installatie samen met Veolia worden geanalyseerd.
  2. Het tweede project betreft een 1MW ketel systeem dat zal worden geïnstalleerd in Helmond, op het stads- verwarmingsnet van Ennatuurlijk B.V.

RIFT zal samen met hun partners de Iron Fuel Technology voor de eerste keer in zijn geheel gaan demonstreren in een industriële omgeving op de grootste schaal ooit. Deze 1 MW test ketel staat gelijk aan het verwarmen van 500 huishoudens en is representatief voor kleine industriële installaties. In deze test ketel wordt ijzerbrandstof verbrand, waarbij CO2-vrije warmte ontstaat en roest. De warmte wordt gebruikt in het warmtenet van Helmond om huishoudens te verwarmen.

Mark Verhagen, mede-oprichter en CEO van RIFT legt uit: Om de potentie van de technologie in realiteit te brengen, moet het in de praktijk worden aangetoond. Dit is precies wat wij gaan doen met onze partners. Daarbij is het belangrijk dat we niet alleen de werking aantonen, maar de werking aantonen binnen operationele- en economische rendabele condities.

Lex Scheepers, mede-oprichter en CTO van RIFT, voegt toe: Om dit te bereiken werken we samen met bedrijven, academici en overheden. Hieronder vallen onder meer  EnNatuurlijk, Veolia, Iv-industrie, Emmerson, Combustion2, TU/e, Universiteit van Antwerpen, Connectr, Metalot, MetropoolRegio Eindhoven en OostNL. Dit is een essentiële stap voorwaarts voor ons. Met deze testen kunnen wij de praktische haalbaarheid verder toetsen. Wij zien deze technologie als cruciaal om de warmtenetten, industriële productie processen en elektriciteitscentrales te verduurzamen, aangezien elektrificatie en waterstof maar beperkt toegepast kunnen worden. ’’

Hildagarde McCarville, CEO van Veolia Nederland, legt uit: “Deze technologie kan een belangrijke rol spelen voor Veolia, niet alleen bij verlagen van CO2-uitstoot van onze eigen faciliteiten, maar ook bij het ondersteunen van onze klanten bij het verminderen van hun eigen CO2-emissiesuitstoot.  Door upcycling van het verbrandingsproduct roest, creëren wij een circulaire oplossing die veel voordelen heeft ten opzichte van fossiele brandstoffen: veilig in opslag, geen uitstoot van CO2, bijna geen stikstofuitstoot. Dergelijke innovatieve technologische ontwikkelingen zijn essentieel om de energietransitie mogelijk te maken en CO2-neutraliteit te bereiken. Wij zijn zeer verheugd om met RIFT samen te werken en trots dat Nederland voor Veolia wereldwijd als test- en ontwikkelingscentrum zal dienen voor het commerciële gebruik van deze technologie”

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313