Ontmoet Frans van het recycleteam

Sociale en duurzame afvalverwerking op IPKW
Op IPKW gaan we ‘afval’ zoveel mogelijk gescheiden ophalen en hergebruiken als nieuwe producten en grondstoffen. Alle materialen die nu nog worden weggegooid, zijn in potentie grondstoffen, de start van iets nieuws. Zo werken we met dit project aan een circulaire economie en industrie en verminderen we de enorme hoeveelheid afval die in Nederland ontstaat. Dit doen we samen met onze partners Veolia, Suez, Scalabor en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Wij geloven in een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van Scalabor vormen onze afvalambassadeurs en gaan bij de huurders het afval ophalen. We zijn gestart met een pilot met drie gebouwen met huurders waar onze afvalambassadeur Frans wekelijks te vinden is. We willen steeds meer bedrijven aanhaken om uiteindelijk het gehele park te voorzien van een sociale en duurzame afvalverwerking.

Lees meer over onze sociale en duurzame afvalverwerking.

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313