Herontwikkeling Gebouw KB

Gebouw KB is in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw gebouwd en heeft lange tijd dienst gedaan als industrieel onderkomen voor AkzoNobel. Vanaf de Hoofdstraat is het imposante gebouw met betonnen kolommen en hoge ramen een van de eerste dingen waar je oog opvalt. Door de bijzondere architectuur omlijst het gebouw de statige straat vol met bomen. Een markant gebouw, op een markante plek.

De kop van Gebouw KB is in 2019/2020 op vernieuwende wijze gerenoveerd en biedt plaats aan onder andere Allego, marktleider op het gebied van elektrische laadinfrastructuur in Europa.

De transformatie van de kop is voltooid en nu gaan we verder met de herontwikkeling van de bedrijfshallen in Gebouw KB. Net zoals de voorzijde zal dit deel op vernieuwende wijze worden gerenoveerd, gemoderniseerd en verduurzaamd. Het gehele gebouw voldoet straks aan de wensen en eisen van deze tijd, zonder dat de sfeer en kwaliteit van het oorspronkelijke pand verloren gaan. De bestaande betonconstructie met gemetselde gevels, hoge ramen en betonnen dak blijft behouden. Het gebouw krijgt na de herontwikkeling energielabel A en we zetten hoog in op kwaliteit. Zo zetten we een toekomstbestendig gebouw neer.

Connectr Innovatielab

De bedrijfshallen zullen plaats bieden aan Connectr – energy innovation lab. Connectr is de naam van de nieuwe plek op IPKW waar studenten, onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers zich gaan verbinden om ideeën en innovaties in de duurzame energiesector een forse duw te geven.

Het wordt dé plek waar innovaties op het gebied van energie ontstaan en groeien. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen zich er vestigen en/of meedoen met een meerjarig innovatieprogramma, met focus op energiegebieden waar Arnhem en Gelderland al sterk in zijn, zoals waterstof, opslag, slimme netten en schone mobiliteit. Het wordt een dynamische plek waar wordt geleerd, getoetst en toegepast en waar de toptalenten van universiteit tot en met beroepsonderwijs samenwerken met ondernemers en de overheid. Human capital – ondernemerschap – innovatie.

Connectr is een initiatief van Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en IPKW. Het innovatielab behelst in de eerste fase een oppervlakte van ongeveer 12.000 m2. Een fysieke plek met onder andere gedeelde onderzoeks- en ontwikkelfaciliteiten, hybride leeromgevingen, proeftuinen en ontmoetings- en eventruimte.

Connectr Shared Office

Het laatste stuk op de kop van het gebouw is herontwikkeld voor het Connectr Shared Office.

Shared Office is een dynamische werkomgeving voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden binnen Connectr. Deze inspirerende locatie binnen het Connectr Innovatielab op IPKW biedt ruimte aan 100 flexibele werkplekken dat gebruikt kan worden op basis van een abonnementsvorm.

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313