IPKW partner van Access to Energy Dialogue

Op welke manier ontwikkelen we met elkaar een slim, betrouwbaar en veilig elektriciteitssysteem rond het jaar 2045? Dit onderwerp staat centraal bij de ‘Access to Energy’ dialogue in Arnhem, waar energie-experts vanuit bedrijfsleven, overheid en wetenschap met elkaar in gesprek gaan. Wij onderstrepen het belang van dit thema en zijn daarom partner van dit event.

Roadmap richting ‘Target Grid’
De energietransitie zit vol uitdagingen. Een belangrijke pijler daarin is de ontwikkeling van een slim elektriciteitssysteem dat bijdraagt aan duurzame energievoorziening voor toekomstige generaties. Welke korte- en lange termijn aanpak zijn nodig om dit te realiseren? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod tijdens dit interactieve evenement, waar Nederlandse en buitenlandse experts aan deelnemen. TenneT presenteert Target Grid, haar beeld van het elektriciteitsnet dat nodig is voor een klimaatneutraal systeem in 2045. Diverse sprekers reflecteren hierop vanuit hun werkveld en expertise. Het doel? Met elkaar bouwen aan een geïntegreerd energiesysteem, door de verbindingen in de keten te optimaliseren.

Complexe uitdagingen
De opgaven die verband houden met de energietransitie zijn zeer gevarieerd. Dit vraagt om een goede dialoog en uitwisseling van inzichten, kennis en feiten. Tijdens het evenement in de Eusebiuskerk wordt uitvoerig ingegaan op onderwerpen als optimale connecties in de keten en de betrouwbaarheid van het netwerk. Uiteindelijk draait het om betrouwbare verbindingen in de keten. Zowel de uitdagingen als kansrijke ontwikkelingen worden met elkaar besproken. Welke hobbels en kinken in de kabel moeten worden weggenomen, om te zorgen voor de versnelling die nodig is? Een aspect dat nadrukkelijk aan bod komt zijn decentrale oplossingen (in wijken, op bedrijventerreinen, in gebouwen) in relatie tot het elektriciteitsnet. Deze decentrale oplossingen zouden wel eens een essentiële rol kunnen vervullen bij het realiseren van een spoedige, succesvolle energietransitie.

Registreer via de website
Ben je erbij? Registeren kan via de knop rechtsboven. Op de website van het event vind je ook meer informatie over het programma en de sprekers.

ander nieuws


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313