Creatief Arnhem

Creatief Arnhem (CA) bevordert de verbondenheid, kracht en innovatie van de Arnhemse
creatieve industrie. Het vertegenwoordigt brancheverenigingen en georganiseerde creatieve
clusters zoals HE-IPKW en Mode Partners 025. CA drijft de innovatieve kracht van Arnhemse creatieve professionals aan en richt zich op ontwerpkracht met maatschappelijke impact. Het programma Creative x Energy (CxE) versnelt de energietransitie met lopende innovatieprojecten, waaronder:

  • Fillip studios x Alliander: samenwerking op energie-innovatie vraagstukken.
  • Creative x Green Carbon Factory: verbetering van BioChar-fabrieksontwerp.
  • Creative x Energy Demo Field: optimalisatie van een energiedemoveld voor meer flexibiliteit en samenwerking.

Het CommunityLab binnen CxE bevordert nieuwe samenwerkingen en ontmoetingen tussen
creatieve en energieprofessionals, allemaal gesteund door de Gemeente Arnhem.

Foto: Michèle Giebing


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313