Regiocongres 2024

kalender02/02/2024
klok13:00 - 17:00
locatieDe VASIM, Nijmegen

50 tinten groen

Het Regiocongres van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is een jaarlijks evenement dat laat zien wat de kracht en energie van de samenwerking van 18 gemeenten is.

Onze regio staat voor de uitdaging om te groeien als het gaat om wonen, werken en mobiliteit én tegelijkertijd het groene karakter van onze regio te versterken.

Groen komen we tegen in veel opgaven: naast natuur- en landschap ook bij duurzaamheid, economie, circulariteit en mobiliteit. Thema’s die op de regionale agenda van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een belangrijke plaats hebben.   

Tijdens het congres kun je luisteren naar een keynote die aandacht geeft aan het belang van brede welvaart voor duurzame regionale ontwikkeling, op het vlak van landschap, verstedelijking en circulariteit. Ook zal er één ronde workshops plaatsvinden en is er daarna ruimte voor netwerken.

recente events


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313