Congestie op het net: de weg naar oplossingen

kalender20220210
klok13:00 - 16:00
locatieOnline

Een werkconferentie op initiatief van het Gelders Energieakkoord,
in nauwe samenwerking met Liander, TenneT, de Provincie Gelderland en Berenschot.


De initiatieven en projecten voor de grootschalige opwekking van schone elektriciteit met zon en wind nemen toe. Tegelijk neemt de vraag naar elektriciteit sterk toe. Die ontwikkeling laat een keerzijde zien: er ontstaan veel meer pieken en dalen in het aanbod en de vraag overtreft de capaciteit van het netwerk. Het netwerk is daar niet op ontworpen en raakt vol.

Deze ‘congestie’ vraagt om een lange termijnvisie op weg naar een toekomstbestendig energiesysteem. Daarnaast zijn er ook slimme en innovatieve oplossingen nodig voor dit moment. Wachten is geen optie. En zowel voor de korte- als de lange termijn hebben we elkaar als Gelderse partijen keihard nodig. Niemand kan dit alleen. Daarom willen we op donderdag 10 februari met alle Gelderse partijen voor wie dit relevant is -van overheden tot ontwikkelaars- in gesprek. Niet om naar elkaar te wijzen maar om samen kansrijke gedragen oplossingen te bedenken. Daarmee kunnen we dan, onder andere in de Gelderse Energie Infrastructuur (GEIS), aan de slag.

De netbeheerders TenneT en Liander organiseren samen met de Provincie Gelderland dit congres in GEA-verband. Er is aandacht voor oorzaak en gevolg; we bespreken toekomstige scenario’s (de Systeemstudie voor 2030-2050) en; delen de mogelijkheden die er wél zijn voor afnemers en leveranciers. Zo gaat elke GEA programmaregisseur -in nauwe samenwerking met experts van Liander, Provincie en TenneT- tijdens deelsessies dieper in op specifieke congestie-aspecten.

Algemene informatie 

 • Wanneer: 10 februari 2022, 13.00 – 16.00 uur
 • Waar: Online!
 • Voor wie:
  • Partijen die te maken hebben (of kunnen krijgen) met beperkingen op het elektriciteitsnet: bedrijven, energiecoöperaties, ontwikkelaars, mobiliteitssector, bewoners-/wijkinitiatieven, grondeigenaren en overheden.
  • Lokale en regionale overheden (en zeker ook Raads- en Statenleden) die een rol spelen in de planning van ruimtelijke ordening, gebouwde omgeving (nieuwbouwwijken), industrie-/bedrijventerreinen of logistieke knooppunten.

Programma

 • 13.00 uur: Welkom en opening door dagvoorzitter Jan Emmerzaal (regisseur GEA-netwerk)
 • 13.10 uur: Inleiding op de capaciteitsknelpunten door Daan Schut (lid RvB, Chief Transition Officer bij Alliander)
 • 13.25 uur: Consequenties voor het hoogspanningsnet door Robert Kuik (International Head of Grid Planning bij TenneT)
 • 13.40 uur: De lange termijn scenario’s in de systeemstudie door Klara Schure (Senior consultant Energy transition bij Berenschot)
 • 14.00 uur: De Gelderse regie op de energie infrastructuur door Jan van der Meer (Gedeputeerde provincie Gelderland voor o.a. Energie en Klimaat)
 • 14.15 uur: Vragen uit de chat
 • 14.30 uur: Naar de break-out rooms (per sector/programma over de effecten en te nemen maatregelen)
  • Gebouwde Omgeving
  • Bedrijven, Industrie en Instellingen
  • Mobiliteit
  • Landbouw en grondgebruik
  • Duurzame Opwekking
 • 15.30 uur: Plenaire terugkoppeling per deelsessie over uitkomsten en vervolgafspraken
 • 15.50 uur: Afronding & afsluiting

Aanmelden

Deelnemen aan deze online werkconferentie is gratis. Aanmelden is wel verplicht. Klik hier om je aan te melden. Geef daarbij ook de keuze door voor de break out-sessie die u wenst bij te wonen.

recente events


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313