Community Meeting Temporary Energy Systems (TES)

kalender07/12/2023
klok9:30 - 13:00
locatieConnectr Shared Office, gebouw KB, Industriepark Kleefse Waard

Het huidige elektriciteitssysteem kan de toenemende vraag naar een duurzamere economie niet aan en er zullen snel nieuwe oplossingen bedacht moeten worden. Het komen tot complete tijdelijke infrastructuren waar ook rekening wordt gehouden met veiligheid en betaalbaarheid vraagt om samenwerking en afstemming. 

Daarvoor organiseert Connectr een nieuwe Community: Temporary Energy Systems. De Community komt maandelijkse bij elkaar om kennis te delen, samen te werken en innovatiekracht te vergroten. Samen kunnen we stappen zetten om een duurzamere en energie-efficiëntere wereld te creëren!

Programma
9:30      Inloop
10:00    Welkom door Connectr en voorstelronde
10:15    Sjoerd Jongsma, van TwynstraGudde, zal zijn inzichten delen over het SEB (Schoon en Emissieloos Bouwen) convenant. Daarnaast zal Melvin Venema zijn expertise delen over het brengen van energie naar de bouwplaats. Het zal een interactieve discussie worden met diepgaande kennisoverdracht. 
12:00    Lunch
13:00    Einde 

recente events


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313