VGGM

VGGM staat voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Wij werken aan een veilige en gezonde samenleving, samen met de vijftien gemeenten in de regio. De GGDAmbulancezorgVeilig ThuisGHOR en Brandweer zijn onderdeel van VGGM. Wij zorgen onder andere voor hulp bij rampen, crises en ongelukken en proberen deze zoveel mogelijk te beperken. 

Samen- en netwerken
Gelderland-Midden is één van de vijfentwintig veiligheidsregio’s in Nederland. Voor en met de vijftien gemeenten in de regio werken we samen in: 

  • De organisatie Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) die voor de gemeenten wettelijke taken uitvoert rond brandweerzorg, publieke gezondheid, rampen en crisis. Ook Veilig Thuis is door de gemeenten bij VGGM onder gebracht. De organisatie VGGM heeft drie onderdelen: brandweer, publieke gezondheid en bedrijfsvoering.
  • De netwerkorganisatie veiligheidsregio Gelderland-Midden waarin de brandweer, GHOR, gemeenten, politie, openbaar ministerie, waterschappen, provincie, defensie in overleg met de partijen van de vitale infrastructuur samenwerken in de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crisis.

contactgegevens

VGGM

Westervoorstedijk 73
Connectr Shared Office - Gebouw KB


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313