Veolia

Efficiënter omgaan met energie, water en afval kan een oplossing zijn voor uw milieu- en economische uitdagingen. Veolia past haar kennis en expertise toe om economische en milieuvriendelijke oplossingen te ontwikkelen voor zowel steden als industrieën, binnen zowel gebouwen als productie omgevingen. Door onze focus op het reduceren van energie- en waterverbruik of het hergebruiken van restproducten, realiseren we samen met u duurzame en efficiënte oplossingen. Onze activiteiten zijn gericht op technisch beheer en onderhoud, energie, water en hergebruik van reststromen.

Veolia op IPKW
Veolia is eigenaar van de energiecentrale en waterzuiveringsinstallatie op het Industriepark de Kleefse Waard. Wij leveren alle benodigde utilities aan de klanten op het industrieterrein en behandelen het afvalwater dat door de gebruikers van het terrein wordt geproduceerd. Naast de levering van utilities en de verwerking van het afvalwater biedt Veolia ook technisch beheer en onderhoud voor gebouwen op het terrein en kunnen wij deze klanten ook aansluiten op ons energiemonitoringssysteem.<

Toekomstvisie Veolia voor IPKW
Veolia heeft de intentie om haar energiecentrale en afvalwaterzuivering op IndustriePark de Kleefse Waard de komende jaren te verduurzamen. Naast de projecten die Veolia zelf uitvoert werkt zij ook samen met IPKW, de eigenaar van het Industriepark, en andere bedrijven die activiteiten uitoefenen op het terrein om het gehele industriepark verder te verduurzamen op het gebied van energie, water en misschien in de toekomst ook afval.

De eerste verduurzamingsprojecten zijn door Veolia reeds uitgevoerd. We hebben bijvoorbeeld Ketel 13 aangepast waardoor de efficiency is verbeterd en de emissies zijn verlaagd. Hierbij is een CO2 reductie van 5214 Ton per jaar behaald.  Daarnaast zijn we begonnen met het saneren van installaties die niet meer in gebruik zijn en vervangen we verouderde installaties of onderdelen door minder milieubelastende installaties.

In de nabije toekomst heeft Veolia verschillende projecten in de planning staan die de energieproductie verduurzaamd, maar ook de milieu impact verlaagd. We zijn momenteel de bouwplannen voor een hout gestookte biomassa installatie gereed te maken. Deze biomassa installatie zal de basislast van de stoomlevering voor haar rekening nemen en de opgewekte elektriciteit zal worden gebruikt binnen het elektriciteitsnet van Veolia op het terrein. Daarnaast wordt er een efficiency project opgezet voor de afvalwaterzuivering, met als doel het verminderen van de inzet van chemicaliën.

We hebben het afgelopen jaar een eerste stap gemaakt in het aanleggen van een lokaal warmtenet op het terrein. De warmte hiervoor wordt mede opgewekt uit restwarmte van onze eigen installaties. Wij hopen in de komende maanden dit project uit te breiden met meer aansluitingen, maar ook willen wij op termijn kijken met andere partijen of er restwarmte van hen kan worden ingezet. Naast het feit dat dit een verduurzaming is wat betreft het energieverbruik is dit ook een verbetering op het gebied van veiligheid in kantoorgebouwen. We vervangen namelijk stoomleidingen met een hoge temperatuur voor verwarming en warm tapwater, door warmwater aansluitingen met een lagere temperatuur.

Een ander project wat de komende maanden wordt opgestart is Energie monitoring. Veolia projecten worden over het algemeen aangesloten op onze Hubgrade (Nieuwegein). Middels slimme meters kunnen we dan exact zien welke hoeveelheid energie er door elke installatie wordt gebruikt en verbruikt, maar ook kunnen we de efficiency berekenen en verbetermogelijkheden op het gebied van efficiency en energiebesparingen identificeren. Wij willen alle Veolia installaties op IPKW zo snel mogelijk aansluiten op de Hubgrade, maar ook kijken of andere partijen geïnteresseerd zijn om te worden aangesloten, zodat we op een grotere schaal energie besparingen kunnen realiseren.

Veolia zal in de komende jaren blijven onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het Industriepark verder te verduurzamen en waar mogelijk projecten uit te voeren. Daarnaast hebben we ook de intentie om verder te kijken in de omgeving naar mogelijke synergiën dat tot verdere verduurzaming van de regio leidt.

contactgegevens

Veolia

Westervoortsedijk 73
Gebouw LB


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313