QING

QING is een eigenzinnig ingenieursbureau. Onze consultants, adviseurs, projectmanagers en engineers leveren innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van industriële automatisering, speciaal machinebouw en energie. Wij doen dat voor een groot aantal opdrachtgevers in de voedselproducerende en -verwerkende industrie, in de verpakkingsindustrie, voor vastgoedontwikkelaars en -exploitanten, onderwijsinstellingen en voor overheden en semi-overheden. Het innovatieve en duurzame karakter van onze organisatie is herkenbaar in de prestaties die wij leveren, maar ook in de relaties die wij onderhouden, zowel intern als met onze opdrachtgevers. Bij QING vinden wij dat werken leuk moet zijn; met plezier werken aan innovatieve en duurzame technische oplossingen voor onze opdrachtgevers, dat is QING!

Missie
Met plezier duurzaam en innovatief ondernemen vanuit onze gezamenlijke passie voor techniek.

Visie
De wereld om ons heen verandert steeds sneller. De wereldbevolking groeit nog steeds gestaag. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar voedsel, (drink)water en energie zal blijven stijgen. De te verwachten schaarste vraagt om innovatieve en duurzame oplossingen. Bedrijven en organisaties spelen steeds beter in op deze ontwikkelingen. Efficiënter, duurzaam en flexibeler werken en produceren zijn het gevolg. Bovendien zorgen de snelle technologische ontwikkelingen ervoor dat innovatieve en duurzame oplossingen efficiënter kunnen worden ingezet. Maar als kennis gedreven organisatie moet je wel op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen, deze kunnen toepassen en delen! En dat doen wij!

QING werkt nauw samen met onderwijs- en kennisinstellingen, we hebben zelfs ons eigen QING College geïnitieerd, ook wordt kennis door QING-medewerkers onderling gedeeld. Waarbij we er bovendien voor zorgen dat we scholing aanbieden die past bij de persoonlijke interesses van onze medewerkers én er aan bijdraagt dat zij volledig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Wij willen een organisatie zijn waarmee medewerkers zichzelf kunnen identificeren, door onze plek in de maatschappij, en waarbij iedereen zelf mag ondernemen onder onze paraplu. Wij willen mensen de mogelijkheid bieden om zelf de balans tussen privé en werk op te zoeken, waarbij het plezier in het ondernemen en in het werk altijd voorop staat.Wij geloven in een toekomst waarin flexibilisering steeds meer een centrale rol gaat spelen; lange-termijnplanningen hebben nauwelijks waarde meer. Morgen ziet de wereld er weer heel anders uit. Daarom wil QING een organisatie zijn die in staat is zich snel en effectief aan te passen aan veranderingen in onze samenleving. Waarbij plezier in ons werk echt centraal staat!

contactgegevens

QING

Westervoortsedijk 73
Gebouw LB


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313