Bekijk alle foto's
IPKW > Bedrijven op de campus > Kevin van Braak & Anonymous production

Kevin van Braak & Anonymous production

Kevin van Braaks werk vormt zich rondom politiek en ideologisch problematische onderwerpen. De afgelopen jaren richtte hij zijn aandacht op de zichtbaarheid en onzichtbaarheid van machtsvertoon in gebouwen, op locaties en in artifacten en hoe daarbij ons historisch bewustzijn functioneert in relatie tot de geschiedenis erachter. Hij interesseert zich voor het reproduceren, restaureren en transformeren van ideologische beelden en beeldspraak via sculpturen, installaties, events en performances. In de laatste jaren, betrok hij via deze thema’s ook een stuk persoonlijke geschiedenis en zocht naar meer directe, lokale samenwerkingsverbanden en technieken.

Het maakt het voor hem mogelijk om politieke en ideologische gevoeligheden, en in zijn meest recente project dus ook persoonlijke verhalen, bloot te leggen en te overstijgen, die de geschiedenissen van gebouwen, objecten en contexten doorkruisen. Tijd verandert de perceptie, receptie en interpretatie van gebeurtenissen, hoe hard we ook proberen aan de feiten vast te houden. Resten geschreven materiaal en beeldmateriaal getuigen van deze gebeurtenissen, maar hun vorm en betekenis lijken altijd aan transformatie onderhevig. Door middel van imitatie, restauratie, adaptatie en transformatie van deze overblijfselen probeer hij een stem, een visualisatie en een interpretatie te geven van hun historische ontwikkeling en (voormalige) ideologische functies. Op deze wijze wil hij bruggen slaan tussen gebeurtenissen uit het verleden en actuele kwesties.

 contact

Kevin van Braak & Anonymous production
Westervoortsedijk 73 – Gebouw NB

Contactpersoon: Kevin van Braak
06-245 243 30
kevinvanbraak@gmail.com
www.kevinvanbraak.com

locatie

jouw bedrijf
op IPKW?

Neem contact op met Marc
bel: 026 384 46 46
mail Marc

member image