Alucha

We ontwikkelen technologische oplossingen die afval omzetten in een natuurlijke hulpbron. Een focus ligt op afval dat momenteel wordt gestort of verbrand. We zoomen al jaren in op stromen die zowel organische als niet-organische stof bevatten. Voorbeelden zijn laminaatmaterialen (drankkartons, tandpastabuisjes, zakjes etc.) en gemengde kunststoffen, maar ook biomassastromen zoals slib, rijstschillen en andere soortgelijke stromen. Met onze technologie zijn we in staat om de organische en anorganische materie te scheiden, waardoor we bruikbare bronnen terugwinnen, meestal olie en metalen of mineralen.

Na onze succesvolle implementatie van ’s werelds eerste installatie voor de recycling van drankkartonlaminaten, richt Alucha zich nu volledig op het ontwikkelen van een oplossing voor papierslib. Voor klant Essity maken we gebruik van onze uitgebreide ervaring met pyrolyse om een ​​oplossing te ontwikkelen die papierslib omzet in herbruikbare oliën en mineralen. Geen verspilling meer, maar hergebruik van deze kostbare bronnen. De oplossing zal worden geïmplementeerd in compacte, kleine footprint, modules die lokale conversie van het papierslib mogelijk maken, zodat ook substantiële vrachtwagenbewegingen worden vermeden, terwijl ook de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.

Laden

© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313