EARN-E

EARN-E, ons Low Budget Energiemonitorssysteem, helpt bewoners inzicht te krijgen in het energieverbruik waar ze daadwerkelijk iets mee kunnen. EARN-E bestaat uit:

 • Energiemonitor, die je aansluit (plug & play) op de slimme meter voor realtime energiegegevens. Ieder huishouden en kleinbedrijf (tot 3 x 80 ampère) krijgt zo’n slimme meter gratis aangeboden van de netbeheerder.
 • Energie app, die bewoners op speelse manier enthousiast maakt om met simpele ingrepen het energieverbruik te verlagen.
 • Desktop data-analyseportaal, om vanuit realtime energiegegevens gebouwen en gebieden stap voor stap te verduurzamen.
 • Cloud-to-cloud koppeling, om de realtime energiegegevens te verwerken voor nieuwe en slimme energietoepassingen.

Samen verduurzamen verbindt. Samen met organisaties wil EARN-E consumenten activeren om te verduurzamen. Dit doen we onder andere samen met:

 • Energiecoaches, om bewoners te laten zien hoe ze het energieverbruik thuis eenvoudig omlaag kunnen brengen.
 • Installateurs, om bewoners te helpen om zo efficiënt mogelijk met eigen opgewekte zonnestroom om te gaan.
 • Renovatiebedrijven, om aan de hand van de realtime energiegegevens gebouwen en gebieden stap voor stap te verduurzamen.
 • Consortia, om (energie)communities op te zetten om de energievoorziening in een wijk, gemeente of bedrijventerrein te verduurzamen.

Met EARN-E maken we op een slimmere manier gebruik van de 6 miljoen slimme meters die al geïnstalleerd zijn. Ook geven we consumenten, organisaties en overheden toegang tot de ruwe realtime energiegegevens. Dit is uniek voor een product in onze markt en een belangrijke stap voor de ontwikkeling van nieuwe en slimme energie initiatieven. Met individueel en collectief toegang tot de data te verlenen kunnen bewoners, organisaties en overheden ook aan de slag om nieuwe projecten te ontwikkelen.

Zo lopen er projecten met EARN-E in de regio en daarbuiten, onder andere bij:

 • Wijkie (van dezelfde oprichters). Met de Wijkie-app kunnen huishoudens lokaal groene stroom delen (om piekbelasting te reduceren door teruggeleverde zonne-energie) en stroomgebruik afstemmen (om onderspanning en capaciteitsproblemen op te lossen) bij een (te) grote vraag naar stroom. EARN-E wordt ingezet om een datakoppeling tussen slimme-energiemeters in dewijk op te zetten. www.wijkie.com.
 • Loenen Energie Neutraal. Dit Loenense burgerinitiatief heeft als stip op de horizon dat zij op  termijn in staat is om zelf te voorzien in haar energie behoefte. Volledige energie-neutraliteit voor Loenen op uiterlijk 1-1-2050. EARN-E wordt onder andere ingezet om vanuit realtime energiedata slimme apparaten op huishoudelijk,- en Wijk- niveau aan te sturen. www.loenenenergie.nl.
 • SAMEN1NERGIE is het duurzaamheidsprogramma en energieloket van de gemeenten Duiven & Westervoort. EARN-E wordt gebruikt door Energiecoaches in voorlichting en advies aan inwoners, over energiebesparing en hernieuwbare energie. www.samen1nergie.nl

contactgegevens

EARN-E

Westervoortsedijk 73
Gebouw LB


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313