Clean Mobility Center

Ondanks de enorme uitdagingen voorziet het Clean Mobility Center een mobiliteitswereld die geen vervuiling, congestie en ongelukken met zich meebrengt. Om een actieve bijdrage te leveren aan dit toekomstbeeld, faciliteert het Clean Mobility Center product- en dienstinnovaties op het gebied van schone, slimme en veilige mobiliteit.

Daarbij heeft het Clean Mobility Center zich ten doel gesteld om als toonaangevend topcentrum in Europa dé plek te zijn waar kennis en kunde rond duurzame mobiliteit efficiënt gedeeld en ontwikkeld wordt. Voor en door bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid wordt gezorgd voor meer innovatiekracht. Het Clean Mobility Center zorgt voor synergie en werkt als katalysator voor business innovatie in clean mobility.

Kader
Het Clean Mobility Center richt zich op innovatieve oplossingen voor alle vormen van vervoer die te verduurzamen zijn: privaat, openbaar en goederenvervoer. Het kan daarbij gaan om het innoveren en/of efficiënter gebruiken van het voertuig, de benodigde infrastructuur en direct aan mobiliteit gerelateerde energie. Hierbij kijken we altijd naar de volledige waardeketen en daarmee naar integrale totaaloplossingen.

contactgegevens

Clean Mobility Center

Westervoortsedijk 73
Gebouw TB


© 2024 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313