IPKW > Nieuws > informatiebijeenkomst over de Participatiewet op IPKW

informatiebijeenkomst over de Participatiewet op IPKW

Op vrijdag 17 maart vond er op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) een bijeenkomst plaats over de Participatiewet. Deze wet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden, iedereen die kan werken maar hier ondersteuning bij nodig heeft.

IPKW wil een inspirerende plek zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een community waar betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol spelen. Waar talenten worden benut en mensen uit de regio een kans krijgen. Met deze ambitie heeft IPKW de bijeenkomst georganiseerd speciaal voor huurders op het park om de toegevoegde waarde van de Participatiewet te verduidelijken. Het delen van kennis stond hierbij centraal.

Kevin Rijke, directeur van IPKW, trapte af en lichtte de ambitie van IPKW toe, met praktijkvoorbeelden van sociale duurzaamheid op het park. Wethouder Ine van Burgsteden sprak vervolgens over de ambitie van de gemeente Arnhem: “De focus moet liggen op wat mensen wél kunnen.  In een krapper wordende arbeidsmarkt kan dit leiden tot mooie betekenisvolle nieuwe verbindingen.”

Yannick van Kastel van hetWerkgevers Servicepunt en Werner Rutjes van Spectrum gaven advies over hoe de Participatiewet in de praktijk gebracht kan worden. Beide organisaties bemiddelen en geven advies aan bedrijven over onder andere de Participatiewet en de banenafspraak. Hierin wordt onderscheid gemaakt op basis van iemands loonwaarde. De loonwaarde is de financiële waarde van het werk dat iemand nog kan uitvoeren. Spectrum bemiddeld en adviseert werkgevers over mensen met een loonwaarde van 0 tot 40%. Het Werkgevers Servicepunt doet dit voor mensen met loonwaardes van 40% en hoger.

Volgens Yannick van Kastel is het belangrijk om een beeld te creëren wat iemand kan: “Bij iemand die uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs komt is dat helder, bij iemand die een periode thuis gezeten heeft niet. Daarom is goede begeleiding belangrijk.” Werner Rutjes voegt daaraan toe dat wat iemand wil ook belangrijk is.  Een goede match zorgt ervoor dat de werknemers erg gemotiveerd zijn en zich goed op hun plek voelen. Dit wordt bereikt met vallen en opstaan; niet te veel praten maar gewoon doen.

Tot slot gaf Rob Gerritsen van de Arnhemse zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaalenkele praktijkvoorbeelden van het “samen werken, samen opleiden” initiatief. Dit is een traject dat deelnemers aan branche-erkende certificaten helpt wat de kansen op een baan aanzienlijk kan verhogen.

Tijdens de presentatie kregen de bezoekers films van praktijkvoorbeelden van zowel Spectrum als het Werkgevers Servicepunt te zien. Deze zijn hieronder te vinden:
Spectrum: Participatieproject Rijnbrink De Laar Arnhem
Werkgevers Servicepunt:  Voorbeeld functiecreatie bij NXP

Voor meer informatie of het toesturen van de presentaties kunt u contact met ons opnemen via marloes@ipkw.nl.