IPKW > Nieuws > Hoe kunnen de laadpalen voor elektrische auto’s optimaal benut worden?

Hoe kunnen de laadpalen voor elektrische auto’s optimaal benut worden?

De snelle toename van het aantal elektrische voertuigen op de weg stelt hoge eisen aan het aanbod van openbare laadpunten. Kan het huidige aantal de vraag aan? En wat moet er gebeuren om de beoogde elektrificatie van het Nederlandse verkeer voldoende te blijven faciliteren?

Het aandeel elektrische auto’s in ons land groeit gestaag, maar de laatste maanden van afgelopen jaar is er sprake van een flinke groeispurt, omdat het bijtellingsvoordeel voor de duurdere elektrische voertuigen met ingang van 2019 beperkt wordt.Het is hét moment om te peilen hoe het gesteld is met het aanbod aan openbare laadpalen.

Managing Director Benelux Harold Langenberg van Allego, marktleider op het gebied van elektrisch laden en gevestigd op IPKW, ziet niet alleen dat de bezettingsgraad van de laadpalen is gestegen, maar dat ook het gebruik ervan enorm is toegenomen.

“Kijken we naar de laatste maanden van het afgelopen jaar, vanaf augustus of september, dan zie je dat het aantal laadsessies met ongeveer 50 procent is toegenomen. Dat is ontzettend fors en daar zijn we heel blij mee, want dat betekent dat elektrische mobiliteit nu echt gewicht begint te krijgen.”

Niet alleen het aantal laadsessies neemt toe, ook het aantal KWh per sessie stijgt. Daarmee ziet het bedrijf heel concreet dat het aantal volledig elektrische auto’s op de hele vloot auto’s met een stekker toeneemt.

“De eerste fase was grotendeels hybride, met een kleinere batterij dus. Toen zagen wij dat de gemiddelde laadsessie zo’n 10 KWh was. Maar dat is intussen al ruim 14,5 KWh”, aldus Langenberg.

Gebruik openbare laders gestegen

Die nieuwe elektrische rijders hebben lang niet allemaal een eigen laadpunt op de oprit, merkt ook Langenberg. Hij stelt dat in Nederland ongeveer 70 procent van de mensen die in stedelijk gebied wonen geen eigen oprit heeft, waardoor men aangewezen is op het gebruik van openbare laadpunten.

“Gebruik van openbare laders is de laatste vier maanden inderdaad met zo’n 10 procent per maand gestegen. In december en januari zagen wij ook een piek in de aanvraag van laadpalen in openbare ruimten. Als het aantal volledige elektrische voertuigen stijgt, zien we dat ook in de aanvragen bij de 175 Nederlandse gemeentes waarmee we werken. Rond de jaarwisseling honoreerden wij zo’n 250 aanvragen per maand.”

Nederland loopt voorop

Hierin loopt Nederland wat de topman betreft voorop in vergelijking met andere landen. Ook de lokale overheden maken werk van duurzame mobiliteit.

“Hoewel het nog een prille markt is, moet je een visie hebben om de kip-en-ei-situatie te doorbreken. Dat doen de Nederlandse overheden ontzettend goed. Die steken een been vooruit om een stap te maken. Dan zie je ook dat als er ineens een sterke groei is van elektrische voertuigen, dat je die ook kunt opvangen.”

Dat we er nu goed op staan, is overigens geen garantie voor de toekomst, benadrukt Langenberg: “We moeten dit tempo wel volhouden, want als de groei van elektrische auto’s zo doorzet, niet alleen het aantal voertuigen maar ook het aantal elektrische kilometers, dan wordt het aantal laadmomenten flink groter. De laadinfrastructuur zelf kan dat wel aan, maar de bezettingsgraad wordt hoger, waardoor je andere wachttijden krijgt. Daarom moeten we in deze volgende fase van de markt slim blijven handelen, zodat de toegang tot infrastructuur blijft gewaarborgd.”

Geen vrees voor overbelasting

Voor overbelasting heeft Langenberg geen vrees. Hij stelt dat Nederland een heel robuust netwerk heeft. Bovendien kan Allego zijn laadpalen geautomatiseerd managen, waarbij het laadgedrag op locatie en tijd gestuurd kan worden.

“Daar doen we al aan pilots mee op zogenaamde laadpleinen, waar we ‘time shifting’ inbouwen; aan het einde van de werkdag, tussen pakweg 17.00 en 19.00 uur, gaan al die auto’s aan de laadpalen, maar dat wil niet zeggen dat ze dan ook tegelijkertijd op vol vermogen moeten gaan laden. Je kunt met een bepaald aantal auto’s beginnen, en later, wanneer die een eind vol zijn, andere auto’s erbij schakelen. De piek van huishoudelijk energieverbruik kunnen we zo omzeilen.”

Langenberg onderstreept ook het belang van een prijsprikkel, waarbij je ’s nachts tegen een goedkoper tarief kunt laden. Ook kijkt het bedrijf zelfs naar de mogelijkheid het laadgedrag aan te passen op agenda’s.

Sociaal laden moet aangemoedigd worden

Tot die tijd zal het met de toenemende drukte aan de laadpaal soms dringen worden, zeker voor mensen met een volledig elektrische auto. Een van de manieren om dat te omzeilen is een nieuwe applicatie om sociaal laden in de eigen buurt aan te moedigen.

“Daarmee krijg je een pushnotificatie als jouw accu is volgeladen. Zodra je ziet dat jouw auto is opgeladen, zet je hem ergens anders neer, zodat een andere buur kan laden.”

Dat is in het midden van de nacht lastiger, aangezien er weinig bereidheid zal zijn om op dat uur de auto te verplaatsen. Ook midden in de stad wordt dat een probleem, want waar moet je de auto parkeren als die van de lader af is?

“We hebben dan ook echt nog wel wat noten met elkaar te kraken om dat goed voor elkaar te krijgen. Een volgende stap waar je dan naartoe zou kunnen, is bijvoorbeeld het gebruik van parkeerplekken die niet echt openbare ruimte zijn, maar wel kunnen worden ingezet. Denk aan een bedrijf dat ’s avonds gesloten is en daardoor parkeerplekken over heeft. Die zou je daarvoor kunnen gebruiken”, zegt Langenberg.

Wat hem betreft moet er verder gekeken worden dan wat publiek en wat privaat terrein is. “Tot nu toe hebben we het prima gered met de beschikbare openbare ruimte, maar je komt op een punt waar je wat slimmer gebruik moet maken van de beschikbare plekken.”

Bron: nu.nl