ipkw > News > ‘in het MIC werken studenten en bedrijven aan de energietransitie’

‘in het MIC werken studenten en bedrijven aan de energietransitie’

In het Mobility Innovation Center op IPKW werken studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met bedrijven aan mobiliteitsvraagstukken. De projecten dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van duurzame voertuigen, maar ook aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

Van startups die zeezout-batterijen ontwikkelen tot gerenommeerde brandstofcelfabrikanten. Het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem stikt van de bedrijven die werken aan clean tech. Het is een inspirerende werkplek voor energieprofessionals en – sinds kort – voor techniekstudenten.

Hybride leeromgeving
Een consortium van bedrijven en de HAN (verenigd in het Clean Mobility Center) opende in september het Mobility Innovation Center, een plek waar onder andere studenten van het instituut Engineering met bedrijven en onderzoeksgroepen aan projecten werken. Elektrotechnici, werktuigbouwkundigen, industrieel-product-ontwerpers en technisch bedrijfskundigen in opleiding houden zich bezig met opdrachten die er écht toe doen.

Is dat vernieuwend? Studenten van de HAN werken al langer in multidisciplinair verband samen in ‘de driehoek’. Dat wil zeggen: samen met ondernemingen, overheden en onderzoekers van de HAN. Maar in het Mobility Innovation Center zitten ze dichter op het vuur en werken ze niet alleen in opdracht van professionals, maar ook mét professionals. Het is een hybride leeromgeving.

Einde van brandstofvoertuigen
De projecten die in het Mobility Innovation Center worden uitgevoerd, hebben te maken met mobiliteit. Innovaties op het gebied van mobiliteit, om precies te zijn. Die zijn hard nodig. De manier waarop mensen reizen en goederen van a naar b worden gebracht, verandert drastisch. De Nederlandse overheid stuurt bijvoorbeeld aan op de afschaffing van auto’s met brandstofmotoren. In het regeerakkoord staat:

“Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie.”

De transitie naar emissieloze voertuigen heeft een grote impact op het elektriciteitsnet. Alle grote automerken ontwikkelen elektrische auto’s. ‘Als we stroom gebruiken voor al onze voertuigen, krijgen we een verdubbeling van ons elektriciteitsgebruik’, zegt Tinus Hammink, programmamanager van SEECE en betrokkene bij het Mobility Innovation Center. Dat betekent niet alleen dat er meer (duurzame) elektriciteit moet worden opgewekt, de energie-infrastructuur moet ook drastisch worden aangepast.

De energietechnici van morgen
De studenten in het Mobility Innovation Center maken niet alleen kennis met de ontwikkeling van nieuwe voertuigen, maar leren ze ook nadenken over de effecten hiervan. Hoe kunnen auto’s worden opgeladen, zodat het net niet overbelast raakt? Kunnen accu’s in elektrische auto’s fungeren als energiebuffer? Kunnen in de stad voertuigen worden ingezet die minder stroom nodig hebben dan een volwaardige auto? Enzovoorts. De technici van morgen leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan nieuwe voertuigen, maar aan de energietransitie als geheel.

Een hybride leeromgeving is een goede plek om deze studenten voor te bereiden op deze maatschappelijke opgave. En daar staan de initiatiefnemers van het Mobility Innovation Center niet alleen in. Marsha Wagner, programma manager human capital van de Topsector Energie, schreef 15 november op de website van het NRC Handelsblad: ‘Op dit moment wordt de transitie geremd door human capital: tekorten en gebrek aan skills. Dé manier om daar verandering in te brengen, is door learning communities te creëren.’

Bron: SEECE