ipkw > News > crossover-project leidt tot succesvolle samenwerking design en maakindustrie

crossover-project leidt tot succesvolle samenwerking design en maakindustrie

Twee jaar geleden ging het project Crossover Clustering van start met een matchmakingbijeenkomst op IPKW, waar 22 bedrijven aan deelnamen: 11 uit de maakindustrie en 11 uit de creatieve industrie. Uit deze bijeenkomst zijn veel ideeën gekomen, waarvan de 10 meestbelovende crossovers zijn geselecteerd. Inmiddels is het project afgerond.

Crossover Clustering had ten doel om bedrijven in de creatieve sector en de (cleantech) maakindustrie te inspireren en te begeleiden om tot samenwerking rondom kansrijke innovaties te komen. Daarmee wilden de initiatiefnemers – Genium Group, Greenhouse en IPKW – tevens de economische bedrijvigheid in de regio stimuleren.

De afgelopen tijd zijn deze crossovers begeleid in de haalbaarheid van hun idee, met uiteindelijk drie concrete resultaten:

  • Eén van de crossovers heeft geleid tot een serieuze startup met veel marktpotentie, waarbij drie deelnemers uit het project en tevens een externe investeerder zijn betrokken.
  • Een andere verbinding die is gelegd heeft geleid tot een verder vervolg met ondersteuning van de provincie middels subsidie.
  • Ten slotte heeft een derde samenwerkingsverband geleid tot serieuze interesse van financiers voor het idee.

Het project werd ondersteund door Stichting Ondernemersfonds Arnhem. “Wij zijn zeer te spreken over de resultaten uit het project, dat duidelijk een aanjaagfunctie vervulde en partijen uit verschillende sectoren heeft samengebracht”, aldus het bestuur.