IPKW > Nieuws > Bouw houtgestookte biomassa installatie op IPKW

Bouw houtgestookte biomassa installatie op IPKW

Veolia is al enige tijd bezig met de bouw van een houtgestookte biomassa-installatie op Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Dit project zal bij in bedrijf stelling een positief effect hebben op de milieu-impact van het park. Zo voorziet Veolia jaarlijks ongeveer 20.000 ton CO2 minder uit te stoten door substantiële reductie van de inzet van aardgas. Naast eerder uitgevoerde projecten waar ook al ruim 5.000 ton CO2 uitstoot mee is gereduceerd is dit een mooie stap in de goede richting wat betreft de duurzaamheidsambities van IPKW.

Het hout dat wordt gebruikt in de installatie bestaat voornamelijk uit resthout voortgekomen uit bos- en parkbeheer. Het hout wordt in een maximale straal van 100 km rondom IPKW gewonnen.

Binnen het bouwproject is een nieuwe mijlpaal bereikt. Begin februari 2019 is de biomassaketel per schip aangekomen op IPKW en op 4 april 2019 is de ketel ingehesen in de bestaande Veolia energiecentrale.

Vanaf oktober 2019 denkt Veolia de ketel in bedrijf te gaan stellen, met als doel om per 2020 een groot gedeelte van de benodigde stoom en warmte met deze biomassa-installatie voor IPKW op te gaan wekken.