IPKW > IPKW’er uitgelicht: Miscancell

IPKW’er uitgelicht: Miscancell

Miscancell produceert op duurzame wijze – en bij voorkeur zonder restafval – cellulose en aardolie vervangende grondstoffen uit miscanthus (olifantsgras) voor de papier- en chemische industrie. Naast de productie van cellulose onderzoekt Miscancell of ze de restproducten van het gewas verder kunnen benutten, onder meer de ontsluiting van lignine dat bijvoorbeeld gebruikt wordt als vervanging van bitumen in asfalt. Het doel is optimale valorisatie van miscanthus. Door elke bouwsteen uit miscanthus apart aan te pakken, is het mogelijk deze te verwerken tot afzonderlijk materiaal. De processen die Miscancell hierbij gebruikt hebben altijd ten doel zo duurzaam mogelijk te zijn.

Miscanthus

Miscanthus, of olifantsgras, is een houtachtige grassoort, afkomstig uit Zuidoost Azië. Ook in Europa groeit het gewas goed door de temperatuur en hoeveelheid neerslag. Sterker nog, het gewas wordt ook hier tot 4 meter hoog en eenmaal geplant kan er zeker 20-25 jaar jaarlijks geoogst worden.

Wat dit gewas nu zo bijzonder maakt is de hoeveelheid CO2 dat het opneemt. Miscanthus is een zogeheten C4-gewas en daardoor zeer efficiënt in de vastlegging van CO2. Het gewas neemt zeker 4 keer zoveel CO2 uit de lucht als bomen.

Andere voordelen van het gewas zijn dat het geen onkruidbestrijding of andere bestrijdingmiddelen nodig heeft. Ook bemesting is niet nodig en irrigatie evenmin. Bovendien is het de ideale schuilplek voor klein wild door de hoogte en dichtheid van het gewas. Uitstekend voor de biodiversiteit dus.

Synergie op IPKW

Vanaf begin 2017 staat op IPKW de proeffabriek van Miscancell waarbij cellulose wordt geproduceerd uit miscanthus voor de papierindustrie. Marcel van de Peppel, CTO: “IPKW als vestigingsplaats biedt een duidelijk synergievoordeel. Het is laagdrempelig om bij een ander cleantech bedrijf binnen te wandelen en vice versa. De Waard vervult daarbij een aanvullende rol als ontmoetingsplaats.”

Miscancell werkt op dit moment nauw samen met andere bedrijven op IPKW en sluit meer samenwerkingen in de toekomst niet uit. Ze ontwikkelen zich voortdurend, opschaling van de activiteiten is een duidelijk speerpunt voor de (nabije) toekomst. “Het zou natuurlijk mooi zijn, als we dat op IPKW zou kunnen realiseren.”

Onderwijs

Na twee jaar lang focus op cellulose werkt Miscancell nu samen met studenten stap voor stap aan de valorisatie van de overige componenten van het gewas. De volledige benutting van de grondstof ligt binnen handbereik.

Net als IPKW ziet Miscancell een schone taak in het opleiden in de ‘banen van de toekomst’. Binnen het curriculum van hogescholen is er aandacht voor duurzaamheid, maar tegelijkertijd is er nog veel te winnen voor de sector ‘Biobased’. Miscancell biedt op continue basis 4 á 5 stageplaatsen aan voor technische-, technologische- en chemiestudenten. Daarnaast is er ruimte voor overige onderneming gerelateerde disciplines.

Marcel: “Een goed voorbeeld is een HBO-afstudeerstage Rechten van vorig jaar, waarbij onze ‘juriste’ onderzoek heeft gedaan naar de benodigde bescherming van ons intellectuele eigendom in binnen- en buitenland. Alle doorbraken die Miscancell heeft gerealiseerd op IPKW zijn ondersteund door het werk van ‘onze’ studenten. De betrokkenheid die daarmee gepaard gaat is groot. Met de meeste studenten is nog geregeld contact en vaak zien we ze terugkeren voor andere stageperiodes.”

De bètastudenten richten zich op proces- en productontwikkeling. Momenteel studeert Mohammed (Hogeschool Rotterdam) bij Miscancell af op het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van de cellulose en zijn er drie studenten van Hogeschool Utrecht actief onderweg met de productie van xylose uit miscanthus. De afgelopen twee jaren zijn er in totaal 27 studenten werkzaam geweest van HU, HAN, HR en Saxion.