IPKW > IPKW’er uitgelicht: Elestor

IPKW’er uitgelicht: Elestor

IPKW’er Elestor heeft de ‘waterstofbromide flowbatterij’ ontwikkeld, een innovatieve batterij die een nieuwe en betaalbare manier van energieopslag mogelijk maakt.

Waarom de flowbatterij nodig is

Door de snelle groei van het aantal zonnepanelen en windturbines is er geen beperking meer om elektriciteit op een 100% duurzame manier te produceren. Dat is echter niet voldoende om de beoogde reductie van CO2-uitstoot en de uiteindelijke energietransitie ook daadwerkelijk te realiseren.

Om dat te bereiken zal de elektriciteitsvoorziening grote structurele veranderingen moeten ondergaan. De sleutel tot de transitie naar een volledig duurzame elektriciteitsvoorziening is het op een goedkope manier opslaan van elektriciteit. Het is namelijk voor het huidige elektriciteitsnetwerk steeds moeilijker om de onvoorspelbare en sterk wisselende, door zon- en wind opgewekte, piekvermogens realtime te verwerken.

Wat doet de waterstofbromide flowbatterij?

Elestor heeft naar eigen zeggen dé sleutel tot deze volledig duurzame elektriciteitsvoorziening, namelijk de ‘waterstofbromide flowbatterijtechnologie’. De batterij maakt energieopslag tegen de laagst mogelijke opslagkosten per kWh mogelijk.
Tijdens grote pieken overdag, bij harde wind en veel zon, kan de elektriciteit opgeslagen worden in de batterij. In de avond en nacht als de zon niet schijnt kan de batterij de elektriciteit leveren aan het netwerk.

Hoe werkt het?

In tegenstelling tot traditionele batterijen zijn bij een flowbatterij het vermogen (kW) en de capaciteit (kWh) niet gekoppeld. Deze unieke eigenschap van flowbatterijen maakt het mogelijk om elke combinatie van vermogen en capaciteit te realiseren. En dat past perfect in een wereld zonder kolen- en gascentrales. Omdat we bij een grotere afhankelijkheid van zon en wind langere periodes zullen moeten kunnen overbruggen en dus meer reserves moeten hebben, zal er veel meer behoefte aan capaciteit bestaan dan aan vermogen.

In de batterij wordt gebruik gemaakt van waterstof en broom (komt van nature voor in zeewater): beide zijn in enorme hoeveelheden op aarde beschikbaar, zonder geografische beperkingen. Daardoor zijn die stoffen niet alleen nu maar ook in de verre toekomst extreem goedkoop.

Een ander voordeel van de flowbatterij is dat het een volledig gesloten systeem is. Omdat de chemische reacties niet onderhevig zijn aan degradatie, worden de actieve materialen wel gebruikt maar niet verbruikt.

Toepassing

Elestor richt zich specifiek op de commerciële markt met vermogens vanaf 50 kW, oplopend tot 10-tallen MW. Denk aan kantoorgebouwen, wind- en zonneparken, de agrarische sector of bij laadstations voor elektrische voertuigen. Eigenlijk overal waar op een behoorlijke schaal duurzame energie wordt opgewekt.

Groei

Elestor zit sinds begin 2018 op IPKW in gebouw BF. Sinds de oprichting in 2014 is de technologie ontwikkeld. Elestor is nu op een punt aangekomen dat de eerste systemen geproduceerd gaan worden. Op dit moment wordt er met een team van 15 mensen uit verschillende landen hard gewerkt aan de doorontwikkeling en productie-start van de flowbatterij.

Het bedrijf gaat de komende 2 jaar hard groeien. Guido Dalessi – CEO van Elestor – geeft dan ook aan op zoek te zijn naar nieuwe collega’s, die een belangrijke rol willen vervullen in de energietransitie.

Kijk voor meer informatie en de vacatures op www.elestor.nl.