IPKW > Innovatielab op IPKW

Innovatielab op IPKW

In de regio Arnhem is een groot aantal energie en mobiliteit gerelateerde bedrijven en kennisinstellingen gevestigd. Als we deze partijen meer laten samenwerken kunnen we de “energie hotspot” versterken en oplossingen bieden voor de wereldwijde vraagstukken op het gebied van duurzame energie en schone mobiliteit.

Dat gaan we doen in het New Energy & Mobility Innovatielab op IPKW. In het Innovatielab bundelen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid hun krachten om innovaties te stimuleren, versnellen en daarmee de energietransitie en grootschalige CO2 reductie te realiseren.

Het Innovatielab biedt gedeelde faciliteiten voor onderwijs, onderzoek, testen en ontwikkelen. Studenten en bedrijven werken er samen in hybride leeromgevingen. Daarnaast zijn er in het Innovatielab proeftuinen met demonstratiemogelijkheden en sociale plekken, zoals projectruimtes, horeca en eventruimtes, waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

Met het New Energy & Mobility Innovatielab gaan we samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de overheid werken aan de urgente maatschappelijke opgaven rondom energietransitie en schone mobiliteit.