IPKW > Duurzaamheid > Future map

future map

ambitie

In 2025 is IPKW het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland. Met dat doel werken wij elke dag om het park beter, mooier en groener in te richten.

Daarom doen we dat

De wereld verandert. Op een andere manier omgaan met de aarde is de allerbelangrijkste opgave van dit moment. Omdat wij voor de eeuwigheid op deze plek zitten, veranderen we mee. Door duurzaam en innovatief om te gaan met het ontwikkelen van het gebied en de gebouwen, energie, afval, mensen en mobiliteit, zijn we klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin we geen negatieve impact meer hebben op het milieu.

Zo doen we dat

Dat doen we op een plek die we hebben opgewaardeerd tot cleantech campus. Waar zowel echte (maak)industrie, design als R&D plaatsvindt. Waar ontmoeten belangrijk is. En waar onderwijs steeds meer wordt geïntegreerd. Samen dragen die onderdelen bij aan ons doel: het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland worden en blijven.

Wij zijn geen denkers maar doeners, maar we doen nooit iets ondoordacht. Onze mensen zijn de specie tussen alle thema’s en projecten. Wij signaleren kansen, brengen kennis en kunde samen en staan altijd klaar voor onze huurders. Daarbij zien we ons park als één grote proeftuin, waarbinnen duurzame innovaties worden bedacht, ontwikkeld, getest én in gebruik genomen, zowel op het park als buiten de poorten.

Bovendien zijn de bedrijven die we huisvesten duurzaam; in hoe ze (over de toekomst) denken, wat ze maken en hoe ze werken. Omvang is daarbij niet van belang: grote, internationale spelers hebben hier een plek, maar kleine starters zijn voor ons net zo belangrijk. Samen met hen, met overheden, kennisinstellingen en met andere stakeholders geven we onze circulaire ambitie vorm.

Klik op de afbeelding om de Future Map te bekijken.

ipkw-future-map

“een toekomst waarin we geen negatieve impact meer hebben op het milieu

Kevin Rijke, directeur IPKW