IPKW > Leven lang ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen

14:00 - 17:00

Voortgangsresultaten en ervaringsverhalen
Leve(n)lang Gelders Vakmanschap & Inspiratie landelijke voorbeelden

Leven Lang Ontwikkelen maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor een soepel functionerende arbeidsmarkt. Het kabinet wil daarom van ‘repareren’ naar ‘vooruitkijken’: het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan en hun leven, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Ook de regio is volop in beweging. In Gelderland kijken we naar de eerste resultaten van het Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Een slagvaardig initiatief van bedrijfsleven, vakbonden en de provincie. Sluit dit initiatief goed aan bij de onlangs door het kabinet gepresenteerde aanpak voor Leven Lang Ontwikkelen? En welke andere regionale initiatieven zijn er in het land? Wat zijn de resultaten hiervan tot nu toe? Vragen waar u op 5 november antwoord op krijgt.

Programma

14.00 uur – Inloop

14.30 uur – Welkomstwoord door Conny Biezen, gedeputeerde provincie Gelderland over belang Gelders Vakmanschap

14.40 uur – Bijdrage van Yvonne Bernardt, coördinator actie agenda Leven Lang Ontwikkelen, Sociaal Economische Raad.

14.55 uur – Panelgesprek over Gelders Vakmanschap – de resultaten tot nu toe en uitwisseling van ervaringen met de inzet van de vouchers. Deelnemers, die de vouchers ‘Ik wil het technisch onderwijs in’ en `Ik zoek werk in de techniek’ gebruiken komen aan het woord als ook de werkgevers over hun ervaringen.

15.45 uur – Pauze met pitches door deelnemers, werkgevers en arbeidsmarktcoaches over het Gelders Vakmanschap

16.15 uur – Paneldiscussie over ervaringen en succesfactoren van verschillende aanpakken voor Leven Lang Ontwikkelen. Welke andere initiatieven zijn er en wat is daar de werkwijze en samenwerking?

16.45 uur – Wrap up door Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact

17.00 uur – Netwerkborrel

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap
In mei 2018 zijn de technische branches, de bouw- en infrasector en de provincie Gelderland gestart met het actieplan “Leve(n)lang Gelders Vakmanschap”. Hierin werken zij samen om het tekort aan technisch personeel aan te pakken. De uitvoering van het actieplan omvat gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Gelderland beter te laten functioneren. In november is het project een half jaar onderweg en kunnen de eerste resultaten en ervaringen met de inzet van vouchers worden gedeeld.

Techniekpact on Tour
Techniekpact on Tour reist langs de regio’s om te ontmoeten, te inspireren, te delen. Een van de focuspunten van het Techniekpact is “Bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen in de techniek en technologie”, het thema van deze bijeenkomst. Vanuit het Techniekpact wordt ingezet om de vele landelijke en regionale initiatieven te verbinden en ervaringen te delen.

Meld je hier gratis aan!