IPKW > Circulaire Economie, van idee naar uitvoering

Circulaire Economie, van idee naar uitvoering

12:30 - 16:15

KplusV organiseert:

Van 14 tot en met 18 januari 2019 vindt voor de vierde keer de Week van de Circulaire Economie plaats. Een thema dat KplusV natuurlijk ook aan het hart gaat. We vinden het belangrijk, maar we doen er ook iets mee. Heel veel zelfs. En, minstens zo belangrijk, we helpen ook anderen er iets mee te doen. Daarom openen we op donderdagmiddag 17 januari onze deuren voor belangstellenden. Schrijf je in, want we hebben je er graag bij.

In Nederland gonst het van de circulaire ambities; het gevoel dat we ‘stappen moeten zetten richting circulariteit’. Aan goede wil en bedoelingen geen gebrek. Toch stokt het vaak bij de uitvoering. Voor veel overheden en bedrijven is circulair iets nieuws. We willen graag, maar weten nog niet hoe. KplusV helpt bij het maken van de vertaalslag van circulaire ambitie naar circulaire praktijk. Dat doen we onder meer door organisaties te helpen met het verduurzamen van hun eigen bedrijfsvoering. Hieronder lees je een korte introductie van hoe wij dat doen. Op donderdagmiddag 17 januari vertellen we er nog veel meer over, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

We benaderen het thema circulariteit vanuit verschillende invalshoeken. Waarom? Omdat voor circulariteit per definitie samenwerking nodig is tussen verschillende partijen. Om circulariteit te kunnen organiseren, heb je altijd verschillende perspectieven nodig. Wij belichten die perspectieven door ze aan de orde te stellen bij verschillende sessies, maar ook door daarin voorbeelden uit de praktijk te betrekken. Zo krijg je als het ware een routekaart uitgereikt van hoe ook jouw organisatie – mét de ketenpartners – kan inzetten op meer circulariteit. De praktijk van een organisatie en de inrichting van een keten vinden wij leidend bij het werken aan meer circulariteit. Dat wat op overzienbare termijn haalbaar en realiseerbaar is, geldt als uitgangspunt. Zo voorkomen we dat het bij een idee blijft en de uitvoering achterwege blijft.

Klik hier voor meer informatie en meld je aan!